Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2198

[error in script] (1394) بررسی میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس ‮‭Retinopathy Of Prematurity(‬) و عوامل موثر بر بروز آن در نوزادان نارس ارجاع شده از بیمارستان اطفال بندرعباس در سال ‮‭1393 - 1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1271.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (282kB)

Abstract

مقدمه: نوزادان نارس به خاطر عدم تکامل سیستم های مختلف بدن دارای ریسک فاکتور های متعددی برای ایجاد بیماری های مختلف می باشد، یکی از این بیماری ها ‮‭Retinopathy of prematurity‬ می باشد، هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان بروز این بیماری در بین کودکان نارس بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس می باشد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی می باشد که در سال ‮‭93 - 94‬ در شهر بندرعباس انجام شد، در نهابت تعداد ‮‭90‬ نفر وارد مطالعه شدند، نوزادان نارس با سن حاملگی ‮‭37‬ هفته و یا کمتر، نوزادان با وزن تولد ‮‭2500‬ گرم یا کمتر و نوزادانی تحت درمان با اکسیژن به هر صورت) در انکوباتور، هود و یا دستگاه تهویه ی مکانیکی (بوده اند وارد مطالعه شدند. نوزادان تحت معاینه ی چشم قرار گرفتند، که یک بار در زمان ‮‭4‬ تا ‮‭6‬ هفتگی) ‮‭post natal age‬ ( یاتا ‮‭31‬ تا ‮‭33‬ هفتگی ‮‭post conceptional age or post menstrual age‬ هر کدام دیرتر بود) و یک بار در سن ‮‭6‬ تا ‮‭8‬ هفتگی بعد از تولد انجام شد. (در صورتی که در اولین معاینه چشم واسکولاریزاسیون شبکیه کامل بود یک بار معاینه کفایت می کند) سپس معاینه چشم هر دو هفته یک بار تکرار شد تا زمانی که واسکولاریزاسیون شبکیه کامل شده بود، اطلاعات بیماران جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار ‮‭spss 16‬ و توسط روش های آماری توصیفی و نیز تست های آماری ‮‭test - T‬و‮‭square - Chi‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه ‮‭25.3‬درصد از افراد شرکت کننده را مذکر و ‮‭74.7‬درصد را مونث تشکیل می دادند، از بین نوزادان شرکت داده شده در مطالعه ‮‭10‬ نفر ‮‭11.1(‬درصد) دچار ‮‭Retinopathy of prematurity )ROP(‬ شده بودند، یافته ها در مطالعه ما نشان داد که بین بروز ‮‭ROP‬ و سن حاملگی، وزن هنگام تولد، تعداد روز های دریافت اکسیژن، فراوانی دریافت خون، ‮‭Phototherapy‬ رابطه معناداری وجود دارد ‮‭p-value>0.005(‬) بحث: نتایج نشان داد که سن حاملگی پایین، وزن کم هنگام تولد، دریافت اکسیژن، دریافت خون می توانند به عنوان ریسک فاکتور برای ایجاد ‮‭ROP‬ عمل کنند. کلمات کلیدی :رتینوپاتی، نوزاد، نارس، بروز

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بروز رتینوپاتی نوزادان نارس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رفیعی, ..UNSPECIFIED
صالحی پور, .UNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2198

Actions (login required)

View Item View Item