Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2194

[error in script] (1388) Stingma‬ در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
922.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (188kB)

Abstract

اختلالات روانی از بهترین مسائل اجتماعی و بهداشتی که از دیر بازگر بیانگیر افراد بشر بوده است و به دلیل نوع نگرش و اعتقادات بیماران، خانواده و اطرافیان آنها نسبت به بیماریهای روانی و ترس از بر چسب خوردن و تحقیر شدن، ابتلا به این نوع بیماری‌ها نوعی ‮‭Sigma‬ (داغ ننگ) به شمار رفته و باعث تاثیر سو در روند درمان می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان ‮‭Stigma‬ در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی انجام شده است. روش کار: دراین مطالعه مقطعی ‮‭cross-sectional(‬) جمعیت مورد مطالعه شامل ‮‭۳۰۰‬ نفر بیمار از بیماران بستری و مراجعه کنندگان به کلینک سر پایی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا بندرعباس که در تاریخ ‮‭۸۶/۶/۱‬ لغایت ‮‭۸۷/۳/۱‬ بستری بوده‌اند و یا در اردیبهشت ماه ‮‭۸۷‬ مراجعه سرپایی داشته‌اند، می‌باشد که به روش نمونه‌گیری سر شماری انتخاب شدند. ابتدا اطلاعات دموگرافیک بیماران شامل: سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و محل سکونت ثبت شد و متغیرهای مورد نظر شامل: نوع بیماری، نوع مراجعه، مدت بیماری و مدت زمان بین شروع اولین اپی زود بیماری تا زمان اولین مراجعه به پزشک نیز مورد پرسش قرار گرفت سپس جمعیت مورد مطالعه بر اساس پرسشنامه بررسی ‮‭stigma‬ که روایی و پایانی آن تایید شده است مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها با نرم افزار ‮‭Spss 13‬ و با استفاده از آزمون های آماری مذور کای،‮‭independen T test‬ و ضریب همبستگی اسپر من تحت آنالیز قرار گرفت. نتایج: بین میزان بروز ‮‭Spss‬ و سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، محل سکونت، مدت بیماری و فاصله بین شروع اولین اپی زود بیماری تا زمان مراجعه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ولی ‮‭Stigma‬ در بیماران روان پریش سرپایی بیشتر از افراد بستری و در بیماران غیر روان پریش با مدت بیماری کمتر از ‮‭۵‬ سال بیشتر بود. در نتایج حاصل از آنالیز سورالات بیشترین نمره مربوط به ترس از تحقیقر شدن توسط دیگران و کمترین نمره مربوط به عدم ایجاد شکل در ازدواج فامیلی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه ما با مطالعات انجام شده در دیگر نقاط دنیا مطابقت دارد لذا به منظور کاهش میزان ‮‭Stigma‬، باید سطح آگاهی و شناخت مردم از بیماریها و بیماران روانی افزایش یابد که این موضوع کمک رسانه‌های ارتباط جمعی م مسئولین مربوطه را می‌طلبد.از طرفی بر قراری ارتباط مناسب با بیماران روانی و شناخت کافی از روند زندگی و عملکرد آننان میزان ‮‭Stigma‬ در این بیماران را کاهش میدهد. واژگان کلیدی: ‮‭Stigma‬، بیماران روانی، تحقیر شدن

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: Stigma‬، بیماران روانی، تحقیر شدن
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2194

Actions (login required)

View Item View Item