Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2191

[error in script] (2003) بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک طلایی، مقاومت و حساسیت دارویی و ارتباط آن با تولید آنزیم بت لاکتاماز در کادر درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
110.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (283kB)

Abstract

استافیلوکوک طلایی ‮‭Staphylococcus aureus(‬) یکی از عوامل پاتوژن شایع در عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه می باشد. علاوه بر بیماران مبتلا به عفونتهای استافیلوکوکی که سبب آلودگی محیط می شوند، حدود ‮‭۳۰-۵۰‬ در صد اشخاص سالم، ناقل استافیلوکوک طلایی کواگولاز مثبت در بینی خود هستند. این باکتری به سلولهای اپی تلیال قسمت قدامی حفره بینی متصل می شود. افراد ناقل اعم از پزشکان، پرستاران و یا سایر پرسنل می توانند منشا عفونت جدیدی برای بیماران خود باشند. انتقال باکتری می تواند از طریق عفونتهایی که در دستها یا صورت افراد، توسط این میکروب ایجاد شده صورت گیرد. برای جلوگیری از انتشار استافیلوکوک در بیمارستانها، علاوه بر درمان عفونتهای استافیلوکوکی بیماران مبتلا، باید ناقلان سالم این میکروب را نیز شناسایی و درمان کرد. با توجه به تغییرات مدوام مقاومت میکروبی در جهان و افزایش سویه‌های مقاوم به آنتی بیوتیکها بر آن شدیم تا طی انجام این مطالعه، ناقلین را شناسایی و الگوی مقاومت میکروبی را جهت انتخاب درمان مناسب تعیین نماییم. از آنجا که یکی از علل مقاومت این باکتری نسبت به پنی سیلین و مشتقات آن تولید آنزیم بتالاکتاماز (پنی سیلیناز) می باشد نمونه ها از نظر توانایی تولید این آنزیم نیز مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این امر با بکارگیری روشهای متداول میکروبیولوژی فراوانی ناقلین استافیلوکوک طلایی، مقاومت و حساسیت دارویی و ارتباط آن با تولید آنزیم بتالاکتامار در ‮‭۲۰۰‬ نفر از کادر درمانی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از آذر ماه ‮‭۱۳۸۱‬ لغایت اردیبهشت ماه ‮‭۱۳۸۳‬ مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به صورت مقطعی ‮‭Cross-Sectional‬ و به روش ‮‭Random Stratified‬ انجام شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:‮‭۱‬- ‮‭۳۳‬ نفر (‮‭۵.۱۶‬) از ‮‭۲۰۰‬ فرد مورد مطالعه ناقل استافیلوکوک طلایی در بینی خود بودند. از این تعداد ‮‭۲.۱۶‬ مذکر و (‮‭۵.۱۶‬) مونث بودند که اختلاف معنی دار آماری بین این دو گروه وجود نداشت. ‮‭۲‬- از ‮‭۳۳‬ نفر مورد مثبت، ‮‭۱۸‬ مورد (‮‭۵۴.۵‬) در گروه دانشجویان پزشکی و ‮‭۱۵‬ مورد (‮‭۴۵.۵‬) مربوط به پرسنل بوده است. ‮‭۳‬- در گروه دانشجویان پزشکی در صد موارد مثبت با افزایش مدت حضور در بیمارستان افزایش یافته است. ‮‭۴‬- در تفکیک سنی ناقلین در گروه سنی ‮‭۳۰-۳۵‬ سال بیشترین موارد مثبت (‮‭۲۲.۵‬) مشاهده شد. ولی از این نظر هم اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. -‮‭۵‬ در تفکیک بخشهای بیمارستان بخش رادیواوژی بیشترین موارد مثبت (‮‭۳۶.۳‬) را به خود اختصاص داد. در بخش زنان هیچ مورد مثبتی یافت نشد. ‮‭۶‬- در بین نمونه‌های مثبت با استفاده از روش اسیدومتری ‮‭۹‬ نمونه بتالاکتاماز مثبت بدست آمد که در بررسی الگوی آنتی بیوتیکی آنها در صد مقاومت بالاتری را نسبت به آنتی بیوتیکهای بتالاکام نشان داد. ‮‭۷‬- میزان حساسیت نسبت به برخی آنتی بیوتیکها به حدی بوده که میتوان از آنها با درصد اطمینان بالا در جای خود استفاده کرد. این آنتی بیوتیکها عبارتند از: ‮‭Imipenem, Meticillin, Neticillin, Rifampine, Vancomycine‬ که میزان حساسیت در آنها به ترتیب ‮‭۹۵.۵‬ و ‮‭۹۶.۲‬ و ‮‭۱۰۰‬ و ‮‭۹۴.۵‬ بوده است. تعریف واژه‌ها: مقاومت میکروبی: اگر غلظت مورد نیاز دارو برای مهار یا کشتن میکروارگانیسم بیشتر از غلظت بدون خطر برای انسان باشد مقاومت ارگانیسم به آنتی بیوتیک مطرح می گردد. ناقل: به فردی گفته می شود که حامل یک میکروب پاتوژن باشد ناقل می تواند بیمار یا سالم باشد. کادر درمانی: کلیه افراد مرتبط با بیماران بستری در بیمارستان اعم از دانشجویان پزشکی، پرستاری، پزشکان، پرستاران و بهیاران

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: استافیلوکوک طلایی بت لاکتاماز
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جوادپور, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: phARMACOGNOSY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2191

Actions (login required)

View Item View Item