Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2182

[error in script] (2003) بررسی فراوانی نسبی عوامل همراه با مسمومیت در بیماران بستری در ‮‭ICU‬ مرکزآموزش - درمانی رازی رشت در سالهای ‮‭۱۳۸۱-۱۳۷۸. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
105.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (286kB)

Abstract

مقدمه: از آنجا که همه روزه شاهد بستری بیماران به علت مسمومیت در بخش ‮‭ICU‬ بیمارستان رازی رشت می‌باشیم، ارائه آمار بیماران بستری در این بخش و اطلاع از شایعترین مسمومیتها و عوارض آنها میتواند در مسیر ارائه خدمات درمانی صیحیح بالینی راهگشا باشد، لذا بررسی حاضر بمنظور تعیین عوامل همراه بامسمومیت در بیماران بستری در بخش ‮‭ICU‬ مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال ‮‭۱۳۷۸-۸۱‬ انجام شده است. روش کار: این بررسی از نوع توصیفی میباشد. تمامی افراد مسموم که از فروردین سال ‮‭۱۳۷۸‬ لغایت اسفند سال ‮‭۱۳۸۱‬ در بخش ‮‭ICU‬بیمارستان رازی رشت بستری شده‌اند، جامعه مورد مطالعه را تشکیل میدهند. با استفاده از پرونده‌های موجود در بایگانی اطلاعاتی در مورد: سن، جنس، محل زندگی،سطح تحصیلات، وضیعیت تاهل، شغل، نوع و علت مسمومیت، نیاز به ونتیلاتور، مدت زمتن بستری و وضعیت ترخیص در فرمهای مخصوص تکمیل گردید. یافته‌ها: از بین ‮‭۱۰۲‬ بیمار مسموم، ‮‭۴۳‬ نفر زن ( ‮‭۴۲/۲‬) و ‮‭۵۹‬ نفر مرد (‮‭۵۷/۸‬) بوده‌اند بیشترین موارد مسمومیت در هر دو جنس در گروه سنی ‮‭۲۰-۲۹‬ سالگی (‮‭۳۸/۲‬) بوده و در هر دو جنس بیشترین موارد مسمومیت را افراد مجرد داشته‌اند (‮‭۵۸/۸‬ ). مسمومیت در افراد ساکن شهر بیشتر بوده است (‮‭۶۰‬نفر). شایعترین علت بستری در هر دو جنس ،مسمومیت با دارو (‮‭۵۸/۸‬) بوده است که از بین عوامل داروئی مسمومیت چند داروئی (‮‭۳۱/۷‬) شایعترین می‌باشد و از بین عوامل غیر داروئی مسمومیت با ارگانوفسفره، شایعترین علت می‌باشد (‮‭۴۱/۷‬ ). مسمومیت در فصل بهار شایعتر از بقیه فصول می‌باشد ( ‮‭۳۲/۳‬ ). در ‮‭۵۸/۸‬ بیماران بهنگام بستری در ‮‭ICU‬ لوله گذاری داخل تراشه انجام شد و‮‭۴۱/۷‬ بیماران به تهویه کمکی نیاز پیدا کردند. متوسط طول بستری در ‮‭ICU‬ ‮‭۴/۴‬ روز بوده است. از نظر نوع مسمومیت ‮‭۷۸/۴‬ موارد، عمدی بوده است. از نظر وضیعت زمان ترخیص ‮‭۸۸/۲‬ بیماران بهبود یافته‌اند و از ‮‭۱۱/۸‬ موارد فونی، بیش از ‮‭۴۰‬ موارد ناشی از مسمومیت با قرص برنج بوده است.نتیجه گیری: مسمومیت عمدی و به قصد خودکشی، شایعترین علل بستری بیماران مسموم در ‮‭ICU‬ می‌باشد. آمار باللی مسمومیت با قرص برنج و مرگ ناشی از آن قابل تامل است. اگر چه موارد مرگ با آمارهای جهانی مطابقت دارد ولی با توجه به جوان بودن بیماران،با در نظر گرفتن تمهیدات بیشتر میتواند باز هم کاهش یابد. در نهایت اینکه، با توجه به تنوع عوامل همراه با مسمومیت، ارائه برنامه‌های مناسب جهت کاهش موارد مسمومیت، توصیه میگردد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مسمومیت، واحد مراقبتهای ویژه، مصرف بیش از حد دارو
Supervisor:
Supervisor NameEmail
خوشرنگ, حسینUNSPECIFIED
Subjects: nursing
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2182

Actions (login required)

View Item View Item