Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2181

[error in script] (2011) تعیین فراوانی آنتی‌گرام انتروکرک‌های جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
1033.jpg

Download (270kB) | Preview

Abstract

مقدمه: انتروکوک ها کوکسی های گرم مثبت و فلور نرمال روده ی انسان می باشند.این باکتری ها علاوه بر روده ی انسان، از محیط و منابع حیوانی نیز قابل جداسازی هستند و قادرند در شرایط سخت و پراسترس محیط زنده بمانند.طی دهه ی گذشته انتروکوک ها به عنوان علت مهمی برای عفونت های انسانی مطرح شدند.این باکتری ها در ایجاد عفونت های جدی و مرگ بیماران سهم قابل توجهی دارند.مهم ترین علت بقای این ارگانیسم ها در محیط بیمارستانها توانایی آن ها در کسب مقاومت نسبی به آنتی بیوتیک های رایج و اخیر است.در حال حاضر ونکومایسین یکی از موثرترین ترکیبات در دسترس می باشد.عوامل دخیل در کلونیزاسیون انتروکوک ها ی مقاوم به ونکومایسین شامل عوامل مربوط به بیمار،از جمله بیماری های زمینه ای و عوامل مربوط به بیمارستان مثل طول مدت بستری و نوع اقدامات درمانی و مصرف آنتی بیوتیک ها می باشد.به منظور درمان مناسب،تعیین الگوی آنتی بیوتیکی انتروکوک ها کمک قابل توجهی به انتخاب آنتی بیوتیک های موثر و در نتیجه کاهش هزینه های اقتصادی از طریق کاهش طول مدت بستری و افزایش اثرات درمانی می کند.در این مطالعه بررسی فراوانی انتروکوک ها و الگوی آنتی بیوگرام آن ها جهت اطلاع از آنتی بیوتیک های موثر در جامعه ما انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی-مقطعی آینده نگر در مدت زمان یکسال از ابتدای فروردین ‮‭۱۳۸۹‬ تا پایان اسفند ‮‭۱۳۸۹‬ بر روی نمونه های بالینی بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان شهید محمدی انجام گرفت.تعداد کل کشت های انجام شده در طول مدت مطالعه،‮‭۴۴۸۷‬ مورد و حجم کشت های مثبت ‮‭۱۲۲۹‬ بود.نمونه های بالینی در شرایط استریل تهیه و در کوتاهترین زمان به آزمایشگاه میکروبیولوژی ارسال گردید.نمونه ها در محیط های مناسب شامل ‮‭Blood agar, EMB‬ و شکلات آگار، تایوگلیکولات و بایل سالت کشت داده شدند.کلونی های مشکوک به انتروکوک ها رنگ آمیزی شدند.به منظور شناسایی آنها،از تست کاتالاز،کشت در محیط بایل سالت و رشد در محیط حاوی ‮‭Nacl 6.5‬ استفاده شد.تعداد ‮‭۵۵‬ نمونه انتروکوک از بیماران بستری بدست آمد.تعیین الگوی آنتی بیوتیکی با روش ‮‭disk diuffusion‬ بر روی محیط مولر هینتون و با استفاده از دیسک های آنتی بیوگرام شایع از جمله آمینوگلیکوزیدها،سفالوسپورین ها و بویژه ونکومایسین صورت گرفت.سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS16‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جوادپور, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: microbiology
bacteriology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Microbiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2181

Actions (login required)

View Item View Item