Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2177

[error in script] (2011) بررسی سطح خونی هورمون لپتین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه آن با افراد سالم. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1032.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (242kB)

Abstract

مقدمه: لپتین هورمونی پلی پپتیدی است که از سلولهای چربی ترشح میشود. کد گذاری هورمون لپتین توسط ژن ‮‭ob‬ صورت میگیرد. مطالعات روی موش‌ها، نشان داده موشهایی که موتاسیون ژن ‮‭ob‬ دارند مبتلا به چاقی مرضی، نازایی و عقیمی،هایپرفاژیک، هیپوترمیک و نیز دیابت شده‌اند. در انسان این هورمون ارتباط مستقیمی با نمایه توده بدنی دارد و در مردان کمتر از زنان می باشد. برخی مطالعات دیده‌اند که در افراد تالاسمی این هورمون کمتر از افراد سالم می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان هورمون لپتین در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مقایسه با افراد سالم بوده است. روش کار: این مطالعه به روش تحلیلی - مقطعی در سالهای ‮‭۸۸‬ و ‮‭۸۹‬ در دو گروه بیماران تالاسمیک و افراد سالم انجام شد. در مجموع ‮‭۴۰‬ بیمار تالاسمیک و ‮‭۴۰‬ فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. افراد دو گروه از لحاظ سن، جنس و نمایه توده بدنی همگون شدند. میزان لپتین با استفاده از کیت تجاری و با روش الیزا سنجیده شد. از آزمون آماری ‮‭T-TEst‬ برای متغیرهای کمی و برای پیدا نمودن همبستگی از آنالیز همبستگی استفاده شد. یافته ها: میزان لپتین در مردان مبتلا به تالاسمی ماژور ‮‭۴.۸۴‬ و در افراد مذکور سالم ‮‭10.46‬ نانو گرو در دسی لیتر بود که بطور معنی داری از مردان سالم کمتر بود. در زنان مبتلا هم میزان لپتین به طور معنی داری کمتر از زنان سالم بود. نمایه توده بدنی بیماران تالاسمیک بطور معنی داری کمتر از افراد سالم بود. ارتباط مستقیم و فیزیولوژیکی بین نمایه توده بدنی و لپتین در افراد سالم وجود داشت ولی در افراد مبتلا این ارتباط دیده نشد. نتیجه گیری: به نظر میرسد که سلولهای چربی در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور، قادر به سنتز میزان کافی از لپتین نمیباشند. این نتایج نشان میدهد که اختلال در عملکرد بافت چربی میتواند یکی از دلایل اصلی کمبود لپتین و دیگر ناهنجاریهای هورمونی و عواقب ناشی از آن مانند هیپوگنادیسم و لاغری در بیماران تالاسمی ماژور باشد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فرشیدفر, غلامرضاUNSPECIFIED
Subjects: HEMATOLOGY
biochemistry
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Biochemistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2177

Actions (login required)

View Item View Item