Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2142

[error in script] (1993) بررسی شایع‌ترین ترومای چشمی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
jasemzadeh.png

Download (229kB) | Preview

Abstract

: آسیب‌های چشمی در رابطه با چند فاکتور مهم شامل: سن، جنس، شغل، نوع ترومای وارده از تاریخ اول مردادماه لغایت دی‌ماه ‮‭۱۳۷۲‬ بر روی ‮‭۱۴۰‬ نفر از مراجعه کنندگان با تروما به چشم به بیمارستان شهید محمدی مورد مطالعه واقع شد.سن متوسط افراد مراجعه کننده ‮‭۱۶‬ سال و ‮‭۵۱‬ از آنها در دهه دوم سنی بوده و ‮‭۹۱/۳‬ از افراد کمتر از ‮‭۳۰‬ سال سن داشتند. در افراد با سن پایین‌تر از ‮‭۱۰‬ سال نسبت صدمه دیده‌ها در افراد بیشتر از ‮‭۵‬ سال به افراد کمتر از ‮‭۵‬ سال حدودا" دو برابر بوده است. از افراد کمتر از ‮‭۲۰‬ سال بالاترین درصد صدمه دیده‌ها را محصل‌ها (‮‭۲۰‬) تشکیل داده‌اند. شغل‌های بعدی بترتیب: افراد بیکار (‮‭۱۹/۴‬) ، شغل آزاد (‮‭۱۳/۵‬) و جوشکار (‮‭۱۲‬) تشکیل داده‌اند. (جدول ‮‭۲۳‬) ‮‭۸۵‬ افراد صدمه دیده مذکر بودند و نسبت ‮‭۵/۶‬=مذکر- مونث بوده است.‮‭۴۷/۸‬ از افراد احتیاج به بستری شدن پیدا کرده‌اند و بقیه بصورت سرپایی درمان شده‌اند. شایع‌ترین ترومای وارده شده جسم خارجی با ‮‭۲۷‬ و سپس ترومای بسته با ‮‭۲۶/۴‬ و سومین رتبه را ترومای نافذ با ‮‭۲۳/۵‬ داشته است.بالاترین درصد از نظر نوع مکانیسم وارد شده را ‮‭Laceration‬(پارگی) با ‮‭۵۰‬ تشکیل داده و مکانیسم‌های دیگر بترتیب کوفتگی ‮‭۲۶/۳‬ و سوختگی با ‮‭۱۲/۲‬ بوده است.شایع‌ترین نوع شکستگی همراه با تروما به چشم شکستگی بینی با ‮‭۵۸‬ نسبت به سایر شکستگی‌ها و ‮‭۵‬ کل تروماهای چشمی در این تحقیق بوده است.بیشترین فرم سوختگی نوع تشعشعی با عامل قوس جوشکاری ‮‭۸۰‬ نسبت به سایر انواع سوختگی‌ها و ‮‭۱۱/۴‬ نسبت به کل تروماهای چشمی را تشکیل داده است سایر انواع دیگر سوختگی شامل حرارتی و شیمیایی با درصدی مشابه و ‮‭۱۰‬ بوده است.شایع‌ترین نوع تروما که بیشترین رقم نابینایی را ایجاد کرده است.ترومای نافذ با ‮‭۵۷/۵‬ از این دسته را شامل می‌شود.شایع‌ترین عارضه ترومای نافذ با ‮‭۷۲/۷‬ لاسراسیون عمیق قرنیه و ایجاد زوال بینایی مشهود بوده است.عارضه دوم خونریزی اناق قدامی با ‮‭۶۰‬ و کیموزیس هموراژیک و اجسام خارجی داخل چشمی مشابها" با ‮‭۳۹‬ به ترتیب شایعترین عوارض ترومای نافذ بودند. شایعترین عارضه در ترومای بسته با ‮‭۶۴/۸‬ خونریزی زیر ملتحمه‌ای و سپس ‮‭۴۰/۵‬ کونژنکتیویت (التهاب ملتحمه) و میدریازتروماتیک و ‮‭hyphema‬ و تاری دید مشابها" با ‮‭۳۵‬ به ترتیب شایعترین عوارض ترومای بسته بوده‌اند. شایعترین عارضه ترومای ناشی از سوختگی به چشم با ‮‭۱۰۰‬ سوزش و قرمزی و سپس فتونوبی با ‮‭۶۰‬ و ‮‭۵۵‬ اشک ریزش بوده است. در تمام انواع ترومای وارده، درمان حمایتی و دارویی انجام گرفته است و دخالت جراحی در ترومای نافذ ‮‭۷۲‬ و در ترومای بسته ‮‭۱۰/۸‬ و در مورد جسم خارجی ‮‭۵/۲‬ و در موارد سوختگی و هماتومای اطراف اوربیت هیچگونه دخالت جراحی احتیاج نبوده است

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آسیب‌های چشمی : بیماری های چشم : ضربه‌های متعدد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گودرزی, بهزادUNSPECIFIED
Subjects: OPHTHALMOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Eye
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2142

Actions (login required)

View Item View Item