Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2125

[error in script] (2002) بررسی ده ساله بیماران مشکوک به پرفوراسیون مری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان شهید محمدی از ابتدای فروردین ‮‭۱۳۷۱‬ تا ابتدای فروردین ‮‭۱۳۸۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture11.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)

Abstract

سوراخ شدگی مری عارضه ای است که با خطرات زیادی همراه است و مورتالیتی بالایی همراه دارد. عوامل ایجاد کننده بصورت خودبخودی یا در اثر اقدامات مدیکال باشند. برخی موارد تروما عامل ایجادکننده است و گزارشاتی نیز از پرفوراسیون مری در اثر جسم خارجی نوک تیز نیز بیان شده است.هدف از این مطالعه یافتن موارد مشکوک به پرفوراسیون مری و بررسی این بیماران در طی ده سال (‮‭۱۳۸۱-۱۳۷۱‬) و تعیین موارد پرفوره و میزان مورتالیتی حاصل از این پدیده بود.مطالعه به صورت گذشته نگر-‮‭cross sectional‬ بوده است که در آن ‮‭۵۰۰‬ بیمار مشکوک به پرفوراسیون مری که دارای پرونده کامل بوده اند مورد بررسی قرار گرفتند. موارد مشکوک شامل افرادی بود که دارای علائم و نشانه های پرفوراسیون بوده و با احتمال پرفوراسیون مری تحت بررسی رادیولوژی و ازوفاگوگرافی قرار گرفته اند (شرایط ‮‭j‬) و موارد پرفوره (ملاک ‮‭x‬)مواردی را شامل می شود که علاوه بر شرط فوق، پرفوراسیون با ازوفاگوگرام با باریم و یا گاستروگرافین ‮‭confirm‬ شده باشند.دراین مطالعه در طی ده سال ‮‭۵۰۰‬ پرونده(‮‭۲۱۴‬زن و ‮‭۲۸۶‬ مرد) با شرایط ‮‭j‬ تحت مطالعه قرار گرفتند که در بین آنها ‮‭۱۲‬ مورد پرفوره (‮‭۲/۴‬ درکل جمعیت مورد بررسی) شناسایی شد که ‮‭۶۶‬ موارد را مردان و ‮‭۳۴‬ را زنان تشکیل می دادند. بیشترین در صد پرفوراسیون در سال ‮‭۱۳۷۲‬(‮‭۴‬) و کمترین موارد سالهای ‮‭۱۳۷۵‬و ‮‭۱۳۷۹‬ بود. بیشترین رده سنی مشکوک به پرفوراسیون ‮‭y‬ ‮‭۵‬> (‮‭۲۰/۴‬ کل جمعیت) و بیشترین رده سنی با پرفوراسیون مری ‮‭y۳۰‬< معادل ‮‭۵۰‬ کل موارد پرفوره را شامل شدند.بر اساس شغل بیشترین افراد مشکوک را کودکان و بیشترین موارد پرفوراسیون را زنان خانه‌دار و کودکان(از نظر تفکیک شغلی) تشکیل می دادند(‮‭۱۶/۶‬) در طی بررسی علل زمینه ای در بیماران مشکوک ‮‭۵۰‬ نفر تحت بیوپسی(موارد پرفوره ‮‭۲‬) ‮‭۳۰‬ نفر تحت عمل جراحی(موارد پرفوره ‮‭۲‬) ‮‭۲۵۰‬ نفر با سابقه بررسی اندوسکوپی (موارد پرفوره ‮‭۴‬) و ‮‭۲۰‬ نفر تحت دیلاتاسیون (موارد پرفوره ‮‭۲‬) قرار گرفته بودند. از بین این بیماران ‮‭۳۰‬ مورد با سابقه مصرف الکل(موارد پرفوره‮‭۲‬) و ‮‭۳۰‬ مورد دارای کارسینوم(‮‭۲‬) بودند. (درصدها نسبت به کل جمعیت بیان گردیده است). از نظر آناتومیک بیشترین نقطه پرفوره مری توراسیک در ‮‭۵۰‬ موارد و بیشترین مورتالیتی نیز مربوط به همین قسمت معادل ‮‭۲۸‬ بود. مورتالیتی ذکر شده در این مطالعه‮‭۱۶/۶‬ و بصورت خودبخودی با علت زمینه‌ای مصرف الکل و کارسینوم بوده است. بهبودی در ‮‭۸۳/۴‬ موارد دیده می شود. علل ایاتروژنیک در ‮‭۸۳‬ موارد و علل خودبخودی در ‮‭۱۷‬ موارد مسئول ایجاد پرفوراسیون در موارد پرفوره در جمعیت تحت بررسی بود. قابل ذکر است ‮‭۳۰‬ مورد از جمعیت تحت بررسی دارای ‮‭۲‬ عامل یا بیش از ‮‭۲‬ عامل زمینه ساز پرفوراسیون بوده اند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
بنی‌هاشمی, دکترUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
gastroenclogy
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2125

Actions (login required)

View Item View Item