Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2119

[error in script] (2002) بررسی اثر حفاظتی واکسن هپاتیت ‮‭B‬ در کودکان ‮‭۶‬ ساله در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture10.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (118kB)

Abstract

هدف:هپاتیت ‮‭B‬ شایعترین عفونت ویروسی مزمن شناخته شده است و نهمین علت مرگ و میر در دنیاست. بنابراین پیشگیری از عفونت با استفاده از واکسیناسیون دارای اهمیت بسیاری است. هدف از بررسی تعیین میزان تیتر واکسن هپاتیت ‮‭B‬ در کودکان ‮‭۶‬ ساله‌ای است که سه دوز واکسن هپاتیت ‮‭B‬ را در بدو ‮‭۱/۵‬ ماهگی و نه ماهگی دریافت نموده‌اند و تعیین لزوم تکرار واکسن هپاتیت ‮‭B‬ به عنوان یادآور ‮‭۵‬ سال بعد از اولین واکسیناسیون و یافتن عوامل موثر بر میزان حفاظت می باشد.روش کار:این مطالعه بر روی گروهی از کودکان ‮‭۶‬ ساله مراجعه کننده به بیمارستان کودکان و درمانگاه در سال ‮‭۱۳۸۱‬ صورت گرفته، افراد انتخاب شده دارای شرایط زیر بودند:‮‭۱‬-سابقه ابتلاء به هپاتیت ‮‭B‬ نداشته و از مادر ‮‭HBS-Ag‬ منفی متولد شده بودند.‮‭۲‬- سابقه دریافت ایمونوگلوبین هپاتیت‮‭B‬ خون و فراورده‌های خونی نداشتند. ‮‭۳‬- سابقه نقص ایمنی و بیماری زمینه‌ای خاص نداشتند. ‮‭۴‬- سه دوز واکسن هپاتیت ‮‭B‬ را در بدو تولد، ‮‭۱/۵‬ ماهگی و ‮‭۹‬ ماهگی دریافت کرده‌اند. کودکان مطالعه شده ‮‭۱۶۰‬ نفر بودند و نمونه های خون که به میزان ‮‭CC‬ ‮‭۲-۳‬ تهیه می شد به روش ‮‭ELISA‬ بررسی و تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ‮‭B‬ تعیین می گردید. مشخصات کودکان در فرمهای مخصوص ثبت می شد که شامل سن، جنس، وزن کودک، سن حاملگی، وضعیت تغذیه با شیر مادر در سال اول زندگی بود و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گرفت. کودکان مورد بررسی بر حسب تیتر آنتی بادی به سه گروه تقسیم شدند: الف- کودکان با تیتر آنتی بادی کمتر از ‮‭MIU/mi۱۰‬ در این گروه ایمنی کافی در برابر بیماری وجود ندارد.ب- کودکان با تیتر آنتی بادی بین ‮‭MIU/mi‬ ‮‭۱۰-۱۰۰‬ ج-کودکان با تیتر آنتی بادی با تیتر بیش از ‮‭MIU/mi۱۰۰‬ نتایج:در این مطالعه اختلاف بارزی از لحاظ تیتر آنتی بادی بین دو جنس مشاهده نشد (‮‭۵‬ <‮‭P-Value‬) اما در مورد سایر فاکتورها از جمله وزن تولد بیشتر از ‮‭۲۵۰۰‬ گرم و کمتر از ‮‭۲۵۰۰‬ گرم، سن حاملگی کمتر از ‮‭۳۷‬ هفته (نارس) و بیشتر از ‮‭۳۷‬ هفته (ترم) و نوع تغذیه بر اساس تغذیه سال اول زندگی از شیر مادر، شیر خشک یا هر دو ارتباط معنی دار وجود داشت ‮‭۵‬ > ‮‭P-Value‬ به این صورت که تیتر آنتی بادی در کودکان با وزن تولد بیش از ‮‭۲۵۰۰‬ گرم و سن حاملگی بیشتر از ‮‭۳۷‬ هفته و تغذیه شده با شیر مادر بطور قابل توجهی بیشتر از سایرین بود اما از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری:در این بررسی مشخص گردید که تیت آنتی بادی ‮‭۵‬ سال پس از واکسیناسیون به میزان قابل توجهی کاهش یافته بطوریکه ‮‭۵۳/۷‬ از کودکان تیتر آنتی بادی کمتر از ‮‭MIU/mi۱۰‬ داشته یعنی ایمنی علیه هپاتیت ‮‭B‬ نداشتند که این مسئله لزوم بکار بردن دوز یادآور را در این گروه سنی از کودکان نشان می دهد. همچنین در این مطالعه مشخص گردید عوامل وزن تولد، سن حاملگی، نوع تغذیه دوران شیر خوارگی با میزان ایمنی مرتبط است (‮‭۵‬ >‮‭pvalue‬) اما میزان ایمنی در عوض مستقل از عامل جنسیت می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شاهیان, مژگان‌UNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
یاوریان, مجیدUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
pediatrician
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2119

Actions (login required)

View Item View Item