Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2108

[error in script] (2013) میزان عود عفونت ادراری در بیماران با رفلاکس اداری و تحت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیمارستان کودکان شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1121.png
Restricted to Repository staff only

Download (312kB)

Abstract

یفلاکس وزیکویورترال به جریان معکوس ادرار از مثانه به سمت حالب و کلیه گفته میشود. ریفلاکس ادراری با تسهیل انتقال میکروب مهمترین علت زمینه ساز عفونت ادراری در کودکان است. جهت جلوگیری از عفونت ادراری در کودکان با ریفلاکس ویزیکورترال از آنتی بیوتیک پرویفلاکسی استفاده می‌شود، که شانس احتمال آسیب کلیوی و اسکار کلیوی را کاهش خواد داد. در این مطالعه میزان بروز عفونت ادراری در بیمارانی که آنتی بیوتیک پروفیلاکسی دریافت کرده بودند با گروهی که آنتی بیوتیک نگرفته‌اند مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان عود عفونت ادراری در بیماران ریفلاکس اداری که آنتی بیوتیک پروفیلاکسی دریافت را بررسی کنیم. روش کار: روش کار: این مطالعه به صورت مورد شاهدی می‌باشد که ‮‭۱۱۴‬ بیمار دچار اختلال ریفلاکس ادراری که به وسیله ‮‭VCUG‬ تشخیص آنها قطعی شده بود وارد مطالعه شدند.‮‭۹۰‬ بیمار تحت درمان آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به عنوان گروها مورد قرار گرفته و ‮‭۲۴‬ بیمار که در ‮‭۶‬ ماه گذشته عفونت ادراری نداشتند آنتی‌تیک آنها قطع شد و در طول یکسال حداقل ‮‭۶‬ دوره تحت بررسی از لحاظ عود عفونت ادراری تحت بررسی قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از نرم افزار‮‭SPSS‬ و روش آماری ‮‭test(‬ ‮‭T‬ و ‮‭squre‬ ‮‭K‬) داده ها تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج: بیشترین گروه بیماران در سن زیر ‮‭۶‬ سال قرار داشتند و میانگین سنی بیماران ‮‭۴/.۳‬ می‌باشد که از بین ‮‭۷۴‬ نفر ( ‮‭۶۴/۹‬درصد) دخترو ‮‭۴۰‬ نفر (‮‭۳۵/۱‬درصد) پسر بودند در این مطالعه ‮‭۵۸‬درصد بیماران ریفلاکس ادراری درجه ‮‭۱‬ و ‮‭۲‬ داشتند و مابقی در درجه‌های بالاتری قرار داشتند. میزان عود عفونت در مجموع گروه ریفلاکس اداری (‮‭۱‬و‮‭۲‬) که آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند با گروهی که مصرف نکرده بودند واختلاف قابل توجهی نداشت (‮‭۶۶‬/.=‮‭P‬) و همچنین مجموع بیمارانی که ریفلاکس اداری (‮‭۳‬و‮‭۴‬و‮‭۵‬) داشتند که آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند و بیمارانی که آنتی‌بیوتیک مصرف نکرده بودند اختلاف قابل توجهی مشاهده شد و ارتباط معنا دار میان آنها وجود داشت (‮‭۱‬./.=‮‭.)P‬نتیجه گیری: با توجه به مطالعه ما بیشترین میزان عود عفونت در بیماران ریفلاکس ادراری در جنس دختر و در گروه سنی زیر ‮‭۶‬ سال می‌باشد. در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که دادن آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در درجه‌های سه و چهارو پنج در کاهش عود عفونت اداری می‌تواند موثر باشد. قطع درمان پروفیلاکسی ریسک عود عفونت را در ریفلاکس اداری ‮‭۱‬ و ‮‭۲‬ افزایش نمی‌دهد ولی در ریفلاکس ادراری ‮‭۳‬و ‮‭۴‬و ‮‭۵‬ نتیجه عکس دارد و شانس عود عفونت اداری را افزایش می‌دهد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: نتی بیوتیک، پروفیلاکسی، ریفلاکس وزیکورترال، عفونت ادراری، عود
Persian Keywords: نتی بیوتیک، پروفیلاکسی، ریفلاکس وزیکورترال، عفونت ادراری، عود
Supervisor:
Supervisor NameEmail
قاسمی, کامبیزUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2108

Actions (login required)

View Item View Item