Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2070

[error in script] (1385) بررسی علل خونریزی گوارشی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال ‮‭۸۷-۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
978.JPG

Download (159kB) | Preview

Abstract

مقدمه: خونریزی گوارشی یک اورژانس پزشکی است و علی رغم پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان هنوز به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح است. در تقریبا ‮‭۸۰-۹۰‬درصد موارد، خونریزی حاد گوارشی به طور خود به خود بر طرف می‌شود. با این وجود تعیین منشا خونریزی اقدامی منطقی است، چون در مواردی که خونریزی خود به خود قطع نمی‌شود، تشخیص درست محل خونریزی امکان درمان مستقیم را فراهم می‌کند. هدف اصلی این مطالعه تعیین علل خونریزی گوارشی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بود. روش کار: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی و مقطعی کلیه بیماران با هماتمز یا هماتوشزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سالهای ‮‭۸۷-۸۸‬ ارزیابی شدند. جهت تشخیص علل خونریزی گوارشی، بیماران مورد آندوسکوپی و در صورت لزوم کلونوسکوپی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیگ، سابقه قبلی خونریزی گوارشی، بیماری زمینه‌ای و ریسک فاکتورها از طریق مصاحبه با بیماران جمع‌آوری شد. همچنین نتیجه آزمایشات و تصویربرداری از پرونده آنها استخراج و ثبت گردید. اطلاعات پس از جمع آوری به نرم افزار آماری ‮‭SPSS_16‬ داده شد و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در تجزیه- تحلیل داده‌ها از روشهای توصیفی مانند جدول-نمودار و آزمونهای آماری کای اسکونر و ‮‭t‬ استفاده شد. سطح معنی‌داری ‮‭۰۵‬/. در نظر گرفته شد. نتایج: در این مطالعه از بین ‮‭۱۷‬ بیمار با خونریزی گوارشی ‮‭۹۶‬ نفر (‮‭۸۲/۰۵‬درصد) هماتمز و ‮‭۲۴‬ نفر (‮‭۲۰/۵‬درصد) هماتوشزی داشتند. کلیه بیماران با هماتمز و ‮‭۱۰‬ نفر (‮‭۴۱/۶‬درصد) بیماران با هماتوشزی درآندوسکوپی یک منشا خونریزی گوارشی فوقانی داشتند و جمعا" ‮‭۱۰۳‬ نفر (‮‭۸۸/۰۳‬درصد) دارای منشا خونریزی گوارشی فوقانی بودند (‮‭۳۴‬درصدزخم دنودنوم، ‮‭۱۵/۵‬درصد زخم معده، ‮‭۲۳/۳‬درصد واریس، ‮‭۱۲/۶‬درصد زخم مری، ‮‭۱۱/۷‬درصد گاسترودئودنیت ارروزیو، ‮‭۱/۹۴‬درصد ازوفاژیت اروزیو و ‮‭۹۷‬/.درصد کانسر) در این مطالعه ‮‭۱۴‬ نفر (‮‭۱۱/۹۷‬درصد) دارای منشا خونریزی گوارشی تحتانی بودند (‮‭۲۸/۵‬درصد پولیپ، ‮‭۴۲/۸‬درصد هموروئید، ‮‭۱۴/۳‬درصد فیشر مقعد، ‮‭۷/۱‬درصد دیورتیکول و ‮‭۷/۱‬درصد کانسر). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه اکثر بیماران با خونریزی گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان با تشخیص خونریزی گوارشی فوقانی بستری می‌شوند و لزوم بررسی اتیولوژیک و تعیین نوع و محل ضایعه و توجه به عوامل زمینه‌ای مستعد کننده و ریسک فاکتورهای می‌تواند نتایج بهتری را در رویکرد به این بیماران به دنبال داشته باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلمات کلیدی: خونریزی گوارشی فوقانی، خونریزی گوارشی تحتانی، علل
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ممبری, محمد ابراهیمUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2070

Actions (login required)

View Item View Item