Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2068

[error in script] (1385) مقایسه اثر درمانی تجربی آموکسی‌سیلین، آموکسی سیلین / کلاوولانیک اسید و آزتیرومایسین در سینوزیت حاد کودکان در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
977.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (168kB)

Abstract

مقایسه اثر درمانی تجربی آموکسی‌سیلین، آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید و آزیترومایسین در سینوزیت حاد کودکان در بیمارستان کودکان بندرعیاس در سال ‮‭۱۳۸۸‬ مقدمه: سینوزیت حاد باکتریال ‮‭ABS(‬) یک بیماری شایع در بین کودکان است که به دنبال یک عفونت سرماخوردگی ایجاد می‌شود. تشخیص اولیه بیماری بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی استوار است. با وجود آنگه تاثیر آنتی‌بیوتیک در درمان ‮‭ABS‬ مورد اختلاف است اما اکثر مطالعات نتایج بهتری را در بیماران دریافت کننده آنتی‌بیوتیک نشان می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه مقابسه اثر آموکسی‌سیلین، آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید و آزیترومایسین در درمان کودکان مبتلا به سینوزیت حاد باکتریال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس می‌باشد. روش: در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی است ‮‭۱۵۵‬ بیمار مبتلا به ‮‭ABS‬ به صورت تصادفی در سه گروه درمانی تقسیم‌بندی شدند و تحت درمان با آزیترومایسین ‮‭mg/kg/day 10(‬) در روز اول و سپس ‮‭5mg/kg/day‬ به صورت روزانه برای چهار روز یا ‮‭90mg/kg/day‬ آموکسی‌سیلین یا ‮‭90mg/kg/day‬ آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید در سه روز منقسم برای ده روز قرار گرقتند پاسخ بالینی بیماران در هر گروه درمانی به فاصله ‮‭۷۲-۹۶‬ ساعت و ‮‭۱۰-۱۴‬ روز بعد از شروع درمان مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭SPSS 16.0for windows‬، آمار توصیفی و آزمون‌های آماری ‮‭ANOVA‬ و ‮‭Chi-Square‬استفاده شد. نتایج: از ‮‭۱۵۵‬ بیمار مورد مطالعه، ‮‭۴۸‬ بیمار در گروه آموکسی سیلین، ‮‭۵‬ بیمار در گروه آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید و ‮‭۵۷‬ بیمار در گروه آزیترومایسین قرار گرفتند. پاسخ بالینی بیماران به درمان انجام شده در گروه آموکسی سیلین‮‭۷۲/۹‬درصد(‮‭۳۵/۴۸‬)، گروه آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید‮‭۵۸‬درصد(‮‭۲۹/۵۰‬) و در گروه دریافت کننده آزیترومایسین ‮‭۹۱/۲‬درصد(‮‭۲۵/۵۷‬) و در گروه دریافت کننده آزیترومایسین ‮‭۹۱/۲‬درصد(‮‭۵۲/۵۷‬) بوده است. مقایسه گروه‌های آموکسی سیلین و آموکسی سیلین/ کلاوولانیک اسید در این مطالعه، هیچگونه تفاوت قابل ملاحظه آماری در میزان پاسخ بالینی بیماران در این دو گروه‌های نشان نداد (‮‭۰/۱۲۱‬:‮‭.)P‬ اما پاسخ بالینی بیماران در گروه آزیترومایسین در مقایسه با گروه‌های آموکسی سیلین و آموسیلین/ کلاوولانیک اسید بیشتر بوده و از نظر آماری معنی‌دار است (به ترتیب ‮‭۰/۰۱۳P‬ و ‮‭۰/۰۰۰۱‬:‮‭.)P‬ نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله در این مطالعه، نتیجه می‌گیریم که آموکسی سیلین و آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید در درمان بیماران مبتلا به سینوزیت حاد باکتریال به یک میزان موثرند در حالی که آزیترومایسسن چه از نظر بالینی و چه از آماری نسبت به آموکسی سیلین و آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید موثرتر می‌باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: واژگان کلیدی: سینوزیت حاد باکتریال، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید، آزیترومایسین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2068

Actions (login required)

View Item View Item