Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1999

[error in script] (1386) بررسی اپیدمیولوژیک حاملگی خارج رحمی در بین مراجعین بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۶‬ - ‮‭۱۳۸۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
912.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (171kB)

Abstract

زمینه و هدف: حاملگی خارج رحمی شایعترین علت مرگ و میر زنان باردار در سه ماه اول حاملگی است به طوری که ‮‭۱۰‬درصد تمام مرگ و میرهای مرتبط با حاملگی را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این بعد از یک مورد حاملگی خارج از رحم احتمال حاملگی موفقیت آمیز بعدی کاهش می یابد و تنها یک سوم از زنانی که یک حاملگی خارج رحمی با پارگی لوله‌ای داشته‌اند می تواند در آینده فرزند به دنیا بیاورند. این مطالعه به منظور بررسی بروز حاملگی خارج رحم و عوامل خطر موثر در آن در بیمارستان شریعتی بندرعباس انجام گرفت. روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی گذشته نگر بو که با استفاده از پرونده‌های بیماران بستری در طی سالهای ‮‭۱۳۸۶‬ - ‮‭۱۳۸۰‬ انجام شد. تعداد کل پرونده‌های بیماران حاملگی خارج از رحم که ‮‭۱۷۰‬ مورد بودند مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط وارد پرسشنامه گردید. تشخیص بیماران حاملگی خارج رحمی با سونوگرافی و آزمایش حاملگی مسجل شده بود. اطلاعات بوسیله نرم افزار‮‭spss 13‬ تجزیه و تحلیل گردید و در جداول توصیفی وارد گردید. یافته‌ها: از فروردین سال ‮‭۱۳۸۰‬ تا اسفند سال ‮‭۱۳۸۶‬ از بین ‮‭۳۰۹۳۷‬ حاملگی در بیمارستان شریعتی بندرعباس که در پرونده‌ها موجود بود، ‮‭۱۷۰‬ بیمار حاملگی خارج رحمی داشتند که به این ترتیب بروز حاملگی خارج از رحم ‮‭۵۴‬ درصد در هر ‮‭۱۰۰‬ حاملگی بدست آمد. بیشتر بیماران را در رده سنی ‮‭۲۹‬ - ‮‭۲۵‬ سال (‮‭۶۳‬ بیمار) قرار داشتند. حاملگی لوله‌ای ‮‭۹۵/۸‬ درصد موارد را به خود اختصاص می داد و ‮‭۴۸/۸‬ درصد از بیماران گراوید ‮‭۲‬ تا ‮‭۴‬ بودند و بیشترین پاریتی مربوط به ‮‭۴‬ - ‮‭۱‬ بار پاریتی بود که ‮‭۴۹/۴‬ درصد موارد را شامل می شد. ‮‭۱۴/۱‬ درصد از بیماران مصرف کننده کنتراسپتیوهای خوراکی بودند و ‮‭۲/۹‬ درصد از بیماران سابقه حاملگی خارج قبلی داشتند. ‮‭۲۳/۵‬ درصد از بیماران سابقه ناباروری و ‮‭۷/۱‬ درصد تحت درمان ناباروری قرار گرفته بودند. ‮‭۲۴‬ درصد از بیماران سابقه سقط را ذکر می کردند. شایعترین شکایت هنگام مراجعه بیماران در ‮‭۵۹‬ درصد موارد درد شکمی بود. ‮‭۵۷‬ از بیماران در هنگام مراجعه سن حاملگی کمتر از ‮‭۸‬ هفته داشتند. ‮‭۴/۷‬ درصد از بیماران سابقه عفونت لگنی و ‮‭۲۸‬ درصد سابقه جراحی شکمی داشتند ‮‭۲۲/۹‬ درصد از بیماران تحت درمان با متوترکسات قرار گرفته بودند که ‮‭۱۷/۹۴‬ درصد از آنها با شکست مواجه شد و جراحی شدند. ‮‭۶۷/۶‬ درصد از بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند و در هیچکدام از موارد مرگ گزارش نشده بود.نتیجه‌گیری: بروز حاملگی خارج رحم در بین مراجعین به بیمارستان شریعتی شهر بندرعباس ‮‭۰/۵۴‬ در هر ‮‭۱۰۰‬ حاملگی بدست آمده داد. میزان بروز بدست آمده در مطالعه ما در مقایسه با آمارهای خارجی ناشی از شیوع کمتر ریسک فاکتورهای مساعدکننده از جمله بیماری‌های مقاربتی، عفونت لگنی و استفاده کمتر از روشهای پیشگیری از باروری باشد. ‮‭۹۵/۸‬ درصد موارد حاملگی لوله‌ای بود که با سایر مطالعات همخوانی داشت. ‮‭۲۴/۲‬ درصد از بیماران سابقه سقط، ‮‭۱۸/۲‬ درصد در گروه سنی ‮‭۳۵‬ سال و بالاتر و ‮‭۲۳/۵‬ درصد سابقه نازایی داشتند که این موارد با نتایج سایر مطالعات مطابقت داشت ولی سابقه خارج رحمی قبلی ‮‭۲/۹‬ درصد بوده که نسبت به سایر مطالعات‍ میزان کمتری را به خود اختصاص می‌داده است که این می‌تواند ناشی از شیوع کمتر عوامل خطر همانند عدم تمایل به استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و سابقه کمتر عفونت لگنی در بین بیماران مورد مطالعه باشد. در مجموع در بین عوامل خطر بررسی شده سابقه جراحی شکمی با ‮‭۲۸‬ ، سابقه سقط قبلی با ‮‭۲۴‬ و سابقه ناباروری با ‮‭۲۳‬ بیشترین میزانها را به خود اختصاص داد. ‮‭۶۷‬ درصد از بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند که ‮‭۵۸/۶‬ درصد تحت سالپنژکتومی و ‮‭۱/۸‬ درصد تحت سالپنگواووفورکتومی قرار گرفته بودند و با توجه به اینکه در مطالعه ما ‮‭۴۳/۵‬ درصد از بیماران پاریتی صفر داشتند باید تلاش شود که اعمال جراحی سالپنژکتومی و سالپنگواووفوکتومی به حداقل برسد. واژگان کلیدی: حاملگی خارج رحم، متوترکسات، عفونت لگنی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: حاملگی خارج رحم، متوترکسات، عفونت لگنی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
کریمی, سامیهUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1999

Actions (login required)

View Item View Item