Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1961

[error in script] (1995) مقایسه آزمایشگاهی اثر کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید بر اسهال حاد شیگلائی بر اساس انجام آنتی بیوگرام در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
masoudi,kharazmi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (276kB)

Abstract

به منظور بررسی میزان مقاومت وحساسیت سوش‌های مختلف شیگلا عامل اسهال حاد باکتریال در کودکان نسبت به کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید مطالعه‌ائی بصورت مقطعی ‮‭cross sectional(‬) طی ‮‭۹‬ ماهه اول سال ‮‭۱۳۷۴‬ در بیمارستان کودکان بندرعباس صورت گرفت. در این تحقیق تعداد ‮‭۳۹‬ مورد از سوش‌های مختلف شیگلا، ایزوله شده از مدفوع بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس تحت بررسی آنتی بیوگرام قرار گرفت و نتایج کلی زیر حاصل شد. شایعترین سوش ایزوله شده شیگلا فلکسنری (‮‭۴۸/۷‬ موارد) می‌باشد که در صد مقاومت کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید به ترتیب ‮‭۸۹/۵‬ و ‮‭۱۰/۵‬ بوده است.شیگلا سونی ‮‭s.sonei(‬) با فراوانی ‮‭۳۳/۳‬ دومین سوش شایع می‌باشد که درصد مقاومت آن به کوتریموکسازول ‮‭۹۲/۳‬ بوده است در صورتیکه این سوش ‮‭۱۰۰‬ به نالیدیکسیک اسید حساس گزارش شده است.‮‭s.dysenteriae‬ و ‮‭s.boydii‬ با ‮‭۱۲/۸‬ و ‮‭۵/۲‬ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند که درصد مقاومت آنهابه کوتریموکسازول به ترتیب ‮‭۸۰‬ و صفر درصد بوده است. (تمام موارد ‮‭s.boydii‬ به کوتریموکسازول حساس بوده‌اند)، هر دو سوش ‮‭۱۰۰‬ نسبت به نالیدیکسیک اسید حساس بوده‌اند. در مجموع درصد مقاومت سوش‌های شیگلا نسبت به کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید به ترتیب ‮‭۸۴/۶‬ و ‮‭۵/۱‬ گزارش شده است. ازمقایسه این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه انجام شده در نقاط مختلف چنین استنباط می‌شود که درصد بالایی از سوشهای شگیلا نسبت به کوتریموکسازول مقاوم بوده و این مقاومت در حال افزایش است. از طرفی در اکثر تحقیقات نالیدیکسیک و ‮‭Quinolone‬های جدید بعنوان درمان آلترناینو موثر مطرح بوده‌اند. گرچه عوارض احتمالی آنها در کودکان مانع از استفاده کاربردی این داروها در این گروه سنی شده است. ضمنا" بررسی پرونده پزشکی بیماران تحت مطالعه نشان داده است که تب بالای ‮‭۳۸/۵‬ درجه سانتیگراد شایعترین علامت بالینی مبتلایان به شیگلوز بوده است. اسهال خونی آشکار در بیش از نیمی از بیماران و تشنج بعنوان یکی از علامت بالینی حائز اهمیت در ‮‭۲۰/۶‬ از بیماران بستری وجود داشته است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیماری عفونی اسهال اسهال حاد اسهال خونی شیگلوزیس آنتی بیوتیک بیمارستان کودکان بندرعباس شگیلادیسانتری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
استقامتی, عبدالرضاUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1961

Actions (login required)

View Item View Item