Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1936

[error in script] (2001) بررسی اتیولوژی ومیزان فراوانی کودکان بیمار بستری بعلت استئومیلیت و آرتریت سپتیک در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۷۷‬ تا ‮‭۸۱‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
675.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (256kB)

Abstract

استئومیلیت و آرتریت سپتیک به عفونت ماده استخوان و مفصل در اثر عوامل عمدتا میکروبی گفته می‌شود که می‌تواند در درازمدت باعث آسیب استخوان و تخریب مفصلی شود. در این مطالعه پرونده کودکانی که در سالهای ‮‭۷۷‬ تا ‮‭۸۱‬ با تشخیص استئومیلیت و آرتریت سپتیک در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است و آمار مربوط به میزان فراوانی به تفکیک سن ، جنس ، فصل و محل ابتلا و اتیولوژی بیماری استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . تعداد بیماران ‮‭۱۰۰‬ نفر بود که ‮‭۷۱‬ مورد مربوط به آرتریت سپتیک و ‮‭۲۹‬ مورد آرتریت سپتیک و ‮‭۴۸/۲‬ درصد مورد استئومیلیت را پسران تشکیل می دادند. آرتریت سپتیک در ‮‭۳۴‬ درصد مورد در بهار و ‮‭۲۶‬ درصد تابستان و ‮‭۱۷‬ درصد پاییز و ‮‭۲۳‬ درصد در زمستان روی داده بود که این ارقام در مورد استئلومیت به ترتیب ‮‭۲۴‬ درصد و ‮‭۲۴‬ درصد و ‮‭۱۸‬ درصد ‮‭۳۴‬ درصد بود استخوان درگیری در بیماری استئومیلیت در ‮‭۴۱‬ درصد مورد در تیبیا و در ‮‭۲۷‬ درصد مورد در فمور ودر ‮‭۱۴‬ درصد بازور و در ‮‭۱۱‬ درصد انگشتان و در ‮‭۷‬ درصد مورد استخوانهای ساعد بوده است . همچنین مفصل درگیری در ‮‭۴۵‬ درصد مورد زانو و در ‮‭۳۴‬ درصد هیپ و ‮‭۱۲‬ درصد مچ پا و ‮‭۶‬ درصد آرنج و ‮‭۳‬ درصد مورد مفصل شانه بوده است در بیماراستئومیلت ‮‭۱۰/۳‬ درصد موارد در گروه سنی زیر ‮‭۲‬ ماه و ‮‭۶/۸‬ درصد در گروه ‮‭۲‬ ماه تا ‮‭۱‬ سال و ‮‭۸۲‬ درصد درسنین ‮‭۱‬ تا ‮‭۱۲‬ سال بودهاند که این آمار در مورد آرتریت چرکی به ترتیب ‮‭۲/۸‬ درصد و ‮‭۹/۸‬ درصد و ‮‭۸۷‬ درصد بوده است . همچنین اتیولوژی استئومیلیت در ‮‭۳/۴‬ درصد موارد بدست آمده که مربوط به استافیلوکوک طلای بوده است که این میزان در مورد آرتریت سپتیک ‮‭۸/۴‬ درصد بوده است که از این میزان ‮‭۶۶‬ درصد آن مربوط به استافیلوکوک طلایی و ‮‭۳۴‬ درصد مربوط به پسودوموناس آئروژینوزابوده است . این آمار در مقایسه با آمار دیگری که در ‮‭۴۴‬ درصد مورد ارتریت سپتیک و ‮‭۵۷‬ درصد موارد استئومیلیت، کشت مثبت به دست آورده بودند پایین می باشد که می‌تواند به پایین بودن کیفی کار آزمایشگاه و سطح پایین اقتصادی و فرهنگی خانواده بیماران مربوط باشد که در بسیاری مورد قبل از اتمام مراحل تشخیص قطعی اقدام به ترخیص بیمار می‌نمودنداین مطالعات می‌تواند راهنمایی برای شروع مطالعات بعدی در مورد مدیریت درمان این بیماریهاباشد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: اتیولوژی کودکان استئومیلیت آرتریت سپتیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, محمدعلیUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1936

Actions (login required)

View Item View Item