Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1909

[error in script] (2011) بررسی تاثیر مونت لوکاست در درمان برونشیولیت حاد و ویز القا شده توسط پروسه‌های ویروسی پس از برونشیولیت در بیماران بستری در بیمارستان کودکان از مهر ‮‭۱۳۸۹‬ تا اسفند ‮‭۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1027.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (242kB)

Abstract

برونشیولیت علت شایع بیماری و بستری در سنین زیر ‮‭۲‬ سال است که معمولا توسط ‮‭RSV‬ (ویروس سنسیشیال تنفسی) ایجاد می شود و تاکنون درمان ثابت شده‌ای برای آن وجود ندارد. مونت لوکاست آنتاگونیست اختصاصی رسپتور ‮‭Cysteinyl Leukoterienes‬ است که در این عفونت ایجاد می شود. به هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مونت لوکاست در درمان برونشیولیت حاد و ویز القا شده توسط پروسه های ویروسی پس از برونشیولیت می باشد. روش کار: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، ‮‭۱۴۶‬ کودک ‮‭۳‬ تا ‮‭۱۲‬ ماهه که با تشخیص برونشیولیت در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده بودند به صورت دو گروه ‮‭۷۳‬ نفر وارد مطالعه شدند. گروه یک، روزانه ‮‭۵‬ میلی‌گرم مونت لوکاست به مدت ‮‭۶۰‬ روز دریافت کرد و به گروه دو دارویی داده نشد. طول مدت بستری، دیسترس تنفسی و نیز از نظر شدت سرفه و ویزینگ ایجاد ویز طی ‮‭۶‬ ماه ارزیابی صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭Spss13‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : از میان افراد مورد مطالعه ‮‭۸۷‬ نفر ( ‮‭۵۹/۶‬ ) پسرو ‮‭۵۹‬ نفر (‮‭۴۰/۴‬) دختر بودند. میانگین سن بیماران مورد مطالعه ‮‭۲/۸۹‬-+ ‮‭۶/۲۱‬ ماه بود. در ابتدای مطالعه تفاوتی از نظر خصوصیات پایه در دو گروه وجود نداشت . شدت علائم بالینی و طول مدت بستری در دو گروه تفاوتی نداشت. درصد افراد بدون ویزینگ و سرفه دو و ‮‭۶‬ ماه پس از مصرف دارو در گروه مونت لوکاست بیش از گروه کنترل بود. بحث و نتیجه گیری : در مجموع مطالعه ما نشان داد که مونت لوکاست اگر چه نمی تواند شدت علائم در طول مدت بستری و طول مدت بستری را در بیماران مبتلا به برونشیولیت بکاهد اما میتواند در کاهش سرفه و ویزینگ در ‮‭۶‬ ماه پس از آغاز درمان تاثیر داشته باشد و لذا درمان در کودکان مبتلا به بونشیولیت توصیه میگردد. واژگان کلیدی: برونشیولیت - مونته لوکاست - ‮‭RSV‬

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: برونشیولیت - مونته لوکاست - ‮‭RSV‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1909

Actions (login required)

View Item View Item