Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1874

[error in script] (2006) بررسی فراوانی و علل موارد منجر به ترانسفیوژن فرآورده‌های خونی در بیماران بستری شده پس از دوره نوزادی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۱۳۸۳-۸۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
816.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (280kB)

Abstract

مقدمه: ترانسفیوژن خون علیرغم حیات بخش بودن در بسیاری از بیماریها اداری عوارض بالقوه‌ای می‌باشد که استفاده از آن را بجز در موارد لزوم محدود نموده است. شناخت دقیق اندیکاسیونها و عوامل منجر به ترانسفیوژن باعث افزایش بهره‌وری بیماران و نیز کاهش عوارض آن می‌گردد. مطالعه حاضر به بررسی علل منجر به ترانسفیوژن در دوره پس از نوزادی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۸۳‬و ‮‭۸۴‬ می‌پردازد. روش‌ها: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر توصیفی مقطعی بر روی بیماران بستری کودکان بندرعباس بجز نوزادان زیر یک ماه در فاصله ی سالهای ‮‭۱۳۸۳-۱۳۸۴‬ انجام شد موارد منجر به ترانسفیوژن از بین فوق جدا و پس از بررسی پرونده‌ها داده‌های مربوط به سن، جنس، نوع فرآورده مورد استفاده (پلاسمای تازه منجمد، گلبول قرمز متراکم، پلاکت و خون کامل) و نیز نوع بیماری ایشان به تفکیک گروه‌بندی انجام شده استخراج گردید. داده‌های حاصل توسط نرم افزار ‮‭SPSS‬ مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: از مجموع ‮‭۶۵۶۲‬ بیمار بستری در فاصله زمانی مذکور ‮‭۱۰۴۸‬ درصد ایشان مورد ترانسفیوژن قرار گرفتند بیشترین فراورده مورد استفاده گلبول قرمز متراکم بود (درصد ‮‭۶۰/۶‬) و پس از آن پلاسمای تازه منجمد و پلاکت بود. شایع‌ترین بیماریهای منجر به ترانسفیون شامل آنمی‌ها، بدخیمی‌ها و گزش ها بوده‌اند. تفاوت آماری بین فرآورده‌های تزریق شده در گروه‌های سنی مختلف و دو جنس مذکر و مونث مشاهده نشد. نتیجه گیری: در حدود ‮‭۱۰‬ درصد از کودکان بستری در مرکز یاد شده مورد ترانسفیوژن قرار گرفته‌اند. آنمی‌ها شایع ترین علت منجر به ترانسفیوژن در ایشان بوده که به نظر می‌رسد بدلیل شیوع بالای بیماریهای همولیتیک در استان هرمزگان می‌باشد. واژگان کلیدی: ترانسفیوژن خون، گلبول قرمز متراکم، پلاسمای تازه منجمد، پلاکت، خون کامل.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ترانسفیوژن خون، گلبول قرمز متراکم، پلاسمای تازه منجمد، پلاکت، خون کامل.
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجائی, شاهرخUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1874

Actions (login required)

View Item View Item