Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1857

[error in script] (2013) مقایسه اثر ‮‭Dexmedetomidine‬ و ‮‭bupivacaine‬ با ‮‭bupivacaine‬ به تنهایی بر روی کیفیت بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک با راهنمایی سونوگرافی در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی فیکساسیون شکستگی فمور در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ‮‭1393 - 94‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1404.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (72kB)

Abstract

کنترل درد در شکستگی فمور یکی از اقدامات مهم می باشد. یکی از روش هایی که برای کنترل درد در این بیماران به شکل موثری مورد استفاده قرار می گیرد بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک ‮‭fascia iliaca compartment block(‬) است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن دکسمدتومدین به بوپیواکائین بر روی کیفیت بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک تحت گاید سونوگرافی در بزرگسالانی که تحت عمل جراحی شکستگی فمور قرار می گیرند بود. روش کار: در این مطالعه ‮‭52‬ فرد بزرگسال بالای ‮‭14‬ سال با ‮‭ASA I‬ و ‮‭II‬ که به علت شکستگی فمور به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مراجعه نمودند وارد مطالعه گردیدند. بیماران در دو گروه بیهوشی یکسانی دریافت کردند. سپس بیماران به صورت تصادفی دو گروه تقسیم گردیدند. بعد از عمل و در ریکاوری گروه شاهد از بیماران ‮‭30‬ سی سی ‮‭025 bupivacaine‬/درصد به همراه با پلاسبو (نرمال سالین) دریافت نمودند. گروه مورد مطالعه علاوه بر ‮‭bupivacaine‬ با همان دوز، داروی ‮‭Dexmedetomidine‬ با دوز ‮‭2‬ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن نیز به عنوان درمان ترکیبی جهت بلوک کردن فاسیای ایلیاک مورد استفاده قرار گرفت. بعد از بلوک عصبی، میزان درد، میزان سدیشن بیمار و عوارض‌دارویی در زمان های ‮‭1‬ و ‮‭2‬ و ‮‭6‬ و ‮‭24‬ ساعت بعد از عمل اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در مطالعه حاضر ‮‭52‬ نفر مورد بررسی قرار گرفتند .از بین افراد مورد بررسی ‮‭7‬ نفر ‮‭) 13/5(‬ زن و ‮‭45‬ نفر (/‮‭) 865‬ مرد بودند. شدت درد در زمان های یک و ‮‭2‬ و ‮‭6‬ و ‮‭24‬ ساعت بعد از شروع مطالعه در گروه دکسمدتومدین کمتر از گروه کنترل بود. همچنین امتیاز سدیشن بیماران در گروه دکسمدتومدین در زمان های ‮‭6‬ ساعت و ‮‭24‬ ساعت بعد از شروع مطالعه بیشتر بود. میزان مسکن مصرفی بعد از ‮‭6‬ ساعت و ‮‭24‬ ساعت بعد از شروع مطالعه در گروه دکسمدتومدین کمتر بود .عوارضی مانند افت فشارخون و دپرسیون تنفسی و برادی کاردی در دو گروه تفاوت چشمگیری نداشت. بحث و نتیجه گیری: اضافه کردن دکسمدتومدین به ‮‭Bupivacaine‬ در بلوک فاشیا ایلیاکا تحت گاید سونوگرافی با شدت درد کمتر و سدیشن بهتر در این بیماران و همچنین کاهش نیاز به مسکن همراه است و کیفیت بلوک را افزایش می دهد

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: بلوک فاسیا ایلیاکا، دکسمدتومدین، بوپیواکائین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عبدالله زاده بقایی, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: anesthesiology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1857

Actions (login required)

View Item View Item