Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1855

[error in script] (1388) بررسی ‮‭۵۰۰‬ مشاوره با بخش جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
903.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (201kB)

Abstract

زمینه: مشاوره به عنوان بخشی از سیر درمان بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان درخواست می شود و به علت ارتباط گسترده بین شاخه‌های مختلف علوم پزشکی از مشاوره به منظور تشخیص و درمان بهتر و جلوگیری از ایجاد عوارض ناخواسته و اتلاف وقت استفاده می شود. با توجه به مشکلاتی که در مراحل مختلف انجام مشاوره وجود دارد، این مطالعه جهت بررسی و تعیین این مشکلات و ارائه راهکارهایی جهت بهبود روند انجام مشاوره طرح‌ریزی شد. اهداف: این مطالعه به منظور تعیین روند فعلی مشاوره‌های جراحی بخش‌های مختلف بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود روند انجام مشاوره و ارائه الگوی کلی مشاوره‌دهی انجام شد. روش اجرا: در یک مطالعه توصیفی تحلیل آینده‌نگر تعداد ‮‭۵۰۰‬ مشاوره جراحی درخواست شده از بخش های مختلف بیمارستان شهید محمدی، شریعتی و کودکان جمع‌آوری شده و از نظر اورژانس و غیر اورژانس بودن، لزوم مشاوره انجام شده زمان گزارش به فرد مورد مشاوره، زمان ویزیت توسط فرد مورد مشاوره، کیفیت تنظیم برگه مشاوره از نظر نگارش شرح حال و معاینه فیزیکی مختصر، آزمایشات لازم و ... مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از روش‌های توصیفی آمار مانند جداول فراوانی و نمودارها و شاخص‌های آماری ارائه شد. نتایج: طبق بررسی انجام شده در این مطالعه بیش از نیمی از موارد (‮‭۵۴/۶‬درصد) از مشاوره‌ها به صورت اورژانس درخواست شده‌اند. اکثر موارد مشاهده‌های انجام شده از لحاظ کیفیت معاینه بالینی ناقص و مختصر بوده‌اند (‮‭۷۴‬درصد) و اطلاعات لازم به صورت شفاهی در ‮‭۵۳/۶‬درصد از مشاوره‌ها در دسترس قرار داده نشده بود. لزوم انجام مشاوره ها در (‮‭۶۰/۸‬درصد) از موارد مثبت ارزیابی شده بود. کیفیت مشاوره از لحاظ بیان دلیل مشاوره به صراحت در ‮‭۴۵/۶‬درصد صورت نگرفته و یا به صورت مبهم ارائه شده بود. نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص گردید که در بسیاری از موارد لزوم انجام مشاوره از طرف تیم پاشخ دهنده مورد تائید قرارگرفته است ولی متاسفانه در اکثر موارد اطلاعات لازم از نظر معاینات بالینی و پاراکلینیک به طور کامل ارائه نگردیده است، که این امر موجب تاخیر در روند درمان بیماران می‌گردد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
میرزانیا, حمیدرضاUNSPECIFIED
Subjects: general surgery
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1855

Actions (login required)

View Item View Item