Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1841

[error in script] (2011) تاثیر بالن فوگارتی در از بین بردن دریچه پیشابراهی خلفی در طفولیت در بیمارستان کودکان. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1017.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (239kB)

Abstract

مقدمه: دریچه پیشابراه خلفی شایع‌ترین علت انسداد پیشابراه در نوزادان پسر می باشد. عدم درمان آن باعث ایچاد نارسایی کلیه و پیشرفت به سمت مراحل نهایی بیماری‌های کلیوی می‌شود. یکی از روش های در دسترس جهت درمان آن استفاده ازبالن فوگارتی می‌باشدهدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر برداشتن ‮‭PUV‬ با استفاده از بالن فوگارتی در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان اطفال بندرعباس می‌باشد.روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی می باشد. که در سال ‮‭۱۳۸۹‬ در بندرعباس صورت گرفته است.جمعیت مورد مطاله ‮‭۱۶‬ شیرخوار زیر یک سال بودند که به علت احتباس اداری مراجعه نموده بودند و در سونوگرافی هیدرونفروز دو طرفه داشتند و با ‮‭VCUG‬ تثبیت شد.ابتدابیماران سیستوستومی یا وزیکوستومی شده پس از یک ماه توسط سیستوسکوپ شماره ‮‭۱۱‬ از طریق محل استوماوارد شده و سپس فوگارتی شماره ‮‭۴‬ (ساخت فرانسه شرکت ‮‭PeroueIaboratories(‬)از طیق نوک مجراوارد شدو رتروگریدپرده از بین برده شد. سپس بیماران به مدت یک سال ‮‭Follow Up‬ شدند که به صورت سونوگرافی هر سه ماه یکبار آزمایشات ‮‭BUN,Cr‬ هر دو هفته ‮‭DTPA scan‬ هر شش ماه می باشد. داده خا پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سن افراد مورد مطالعه +‮‭۴/۳۱-۲/۲۴‬ روز بود. در ‮‭VCUG‬ انجام شده در ‮‭۵‬ بیمار(‮‭۳۱/۳‬) رفلاکس شدید گزارش گردید. در سایر ‮‭۱۱‬ بیمار(‮‭۶۸/۸‬) رفلاکس شدیدنبود. رفلاکس در تمامی ‮‭۱۶‬ بیمار(‮‭۱۰۰‬) بهبودی داشته است. عوارض عمل در هیچکدام از ‮‭۱۶‬ بیمار(‮‭۰‬) مشاهده نگردید. بعد از عمل نتایج حاصل از سونوگرافی حاکی از کاهش اتساع حالب و ضخامت مثانه در ‮‭۸‬ بیمار(‮‭۵۰‬) بود. نتیجه گیری : استفاده از بالن فوگارتی دردرمان نوزادان مبتلا به ‮‭PUV‬ موثر و بدون عارضه می باشد

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسینی, محمدوحیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1841

Actions (login required)

View Item View Item