Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1839

[error in script] (2006) بررسی اثر بخشی کورتیکو استروئید (متیل پردنیزولون) در جلوگیری از ایجاد سندرم آمبولی چربی در بیماران با شکستگی استخوان‌های بلند اندام تحتانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
812.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)

Abstract

سندرم آمبولی چربی اشاره به وجود گلبواهای چربی در پارانشیم ریوی و یا جریان خون محیطی دارد که بایکسری علائم ریوی، مغزی، پوستی، خودرانشان می‌دهد. این سندرم یکی از علل اطلی مرگ و میر و ناتوانی‌ها بعد از تروما می‌باشد و اکثرا" همراه با شکستگی استخوان‌های دراز ولگن دیده می‌شود. قدر مسلم است که با افزایش تصادف‌های ناشی از اتومبیل، موتور سیکلت، صدمات حین اسکی شیوع این سندرم افزایش می‌یاب، بخصوص در افرادی که تروماهای متعددی به آنها وارد شده است. این مطالعه به منظور اثر بخشی کورتیکواستروئیدها در جلوگیری از سندرم آمبولی چربی و هایپوکسی شریانی در ‮‭۹۱‬ نفر از بیماران با شکستگی استخوان‌های بلند انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به صورت آینده نگر، از نوع کار آزمایی بالینی بر روی ‮‭۹۱‬ بیمار مبتلا به شکستگی استخوان‌های بلند اندام تحتانی که به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس مراجعه کرده بودند انجام گرفت. بیمارانی که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند را به صورت تصادفی گروه تقسیم شدند. گروه کنترل و گروه استروئید درمانی که گروه استروئید درمانی به صورت دوز منفرد ‮‭mg/kg‬ ‮‭۱۰‬ از داروی متیل پردنیزولون سوکسینات را به صورت وریدی دریافت می‌کردند. کلیه بیماران برای ‮‭۵‬ روز پیاپی مورد معاینه قرار گرفتند. و از آنان آزمایشات لازم به عمل آمد. اطلاعات مربوط به هر نفر بیمار در فرمی مربوط به وی مطابق فرم پیوست ثبت گردید. انجام مطالعه ‮‭۹‬ ماه به طول انجامید از ‮‭۱۳۸۲/۴/۵‬ الی آخر اسفند ماه ‮‭۱۳۸۲‬، داده‌ها آماری باکامپیوتر و نرم افزار ‮‭۱۱/۵‬ ‮‭SPss‬ و با تستهای آماری ‮‭student - Test‬ و مجذور کای و ‮‭Mennwhitney‬ تجزیه و تحلیل شد و ‮‭۰/۰۵‬>‮‭P‬ معنی دار تلقی شد. نتایج: در مجموع ‮‭۲‬ مورد سندرم آمبولی چربی در گروه استروئید درمانی ‮‭۵/۲‬ و ‮‭۶‬ مورد در گروه کنترل ‮‭۱۰/۱‬ ایجاد شد. ‮‭۳۶‬ = ‮‭P-Value‬ هایپوکسی شریانی در یک نفر گروه استروئید درمانی ‮‭۲/۶‬ و ‮‭۸‬ نفر از گروه کنترل ‮‭۱۵‬ دیده شد که هیچیک از موارد شدید نبود. ‮‭۰/۰۷‬ = ‮‭P-Value‬ و متوسط فشار شریانی اکسیژن در دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد. ‮‭۰/۳۸‬ = ‮‭PValue‬ و با توجه به این نتایج متیل پردنیزو لون سوکسینات در دوز استفاده شده، در جلوگیری از سندرم آمبولی چربی و هاپیوکسی شریانی موثر نیست .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: متیل پردنیزولون،سندرم،شکستگی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سعید, علیرضاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: orthopedic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Orthopedic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1839

Actions (login required)

View Item View Item