Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Research project #1817

(2015) بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و کروم موجود در خاک و محصول کشاورزی پیاز در استان هرمزگان. Under Construction.

[img] Text
پروپوزال پیاز1 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB)

Persian Abstract

از آنجایی که سبزیجات و صیفی جات، تأمین کننده بخش زیادي از کربوهیدراتها ، پروتئینها، ویتامین و برخی از عناصر ضروري بدن میباشند، از این رو در رژیم غذایی انسانها داراي اهمیت بالایی می باشند[ 2]. آب و غذا هر دو منبع تأمین بسیاري از مواد ضروري براي انسان مهستند، اما میتوانند حاوي مواد سمی مانند فلزات سنگین باشند که داراي خاصیت سمی براي انسانها و سایر جانوران می باشد [ 3]. بسیاري از مطالعات نشان داده است فاضلابهاي صنعتی، سموم دفع آفات نباتی و کود هاي شیمایی میتوانند داراي غلظت بالایی از 7]. از این رو می توان گفت مسیر هاي آلودگی محصولات کشاورزي با فلزات سنگین، - فلزات سنگین باشند [ 4 آبیاري این محصولات با فاضلاب هاي شهري و صنعتی، سم پاشی و کود نامناسب میباشد[ 8]. مطالعات نشان داده است که اکثر گیاهان به ویژه سبزیجات توانایی تجمع فلزات سنگین (مس، کبالت، روي، آرسنیک، جیوه، سرب، نیکل) در بافتهاي خود (ریشه، برگ و میوه) را دارند، از این رو مصرف این سبزیجات در صورت بالا بودن غلظت فلزات سنگین، میتواند خطرات جسمانی و روانی براي انسان را در پی داشته باشد[ 9]. غیر قابل تجزیه بیولوژیکی، خاصیت تجمع در بافتهاي بدن، انحلال در آب و نیمه عمر طولانی فلزات سنگین سبب گردیده است، این فلزات را به عنوان خطر جدي براي سلامت انسانها قلمداد کنند. از جمله این خطرات میتوان به مشکلات کلیوي، کبدي و عصبی اشاره کرد[ 10 ]. همچنین مصرف بالاي محصولات کشاورزي داري غلظت بیش از حد مجاز فلزات سنگین به مرور زمان میتواند باعث کاهش بسیاري از مواد مغذي ضروري بدن، کاهش قدرت سیستم ایمنی و شیوع سرطان سیستم گوارشی در افراد گردد[ 11 ]. هر ساله بیشاز یک سوم افراد در کشورهاي توسعه یافته به بیماريهاي ناشی از مواد غذایی گرفتار میشوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از بیماريهاي .[13 , 2 میلیون نفر در کشورهاي در حال توسعه گزارش شده است[ 12 / ناشی از آلاینده هاي مواد غذایی 2 امروزه آلودگی خاك به فلزات سنگین در اثر توسعه صنایع، تبدیل به یک نگرانی بین المللی محیط زیستیبهداشتی شده است [ 14 ]. محصول کشاورزي پیاز نسبت به سایر محصولات کشاورزي، توانایی بسیار بالایی در 17 ]. استان هرمزگان یکی از - تجمع زیستی سموم و فلزات سنگین به ویژه کادمیوم، کروم و سرب دارد[ 15 جنوبیترین استانهاي کشور، به علت داشتن شرایط آب و هوایی معتدل در فصل زمستان، محل بسیار مناسبی براي کشت خارج از فصل سبزیجات و صیفی جات نظیر پیاز، گوجه، خیار سبز و بادمجان می باشد. تنها محل هاي تولید سبزي و صیفی کشور در فصل زمستان، استان هاي جنوبی کشور (هرمزگان و بوشهر) می باشند. استان هرمزگان با تولیدي بالغ بر 235 هزار تن پیاز خارج از فصل بزرگترین تولید کننده خارج از فصل این محصول می باشد. و شهرستان میناب با 10 هزار و 500 هکتار زمین زیر کشت این محصول بیشترین تولید را به خود اخصتاص داده است. یکی از محصولاتی که نسبت به سایر صیفی جات استان بیشتر کشت و صادر می گردد پیاز می باشد. از طرفی عدم آشنایی کشاورزان با مصرف مناسب و صحیح سموم، کود هاي کشاورزي و همچنین صادرات این محصولات به تمام نقاط کشور به خصوص در فصل زمستان، سبب گردید است، اندازه گیري غلظت و میزان جذب فلزات سنگین سرب، مس، جیوه، کادمیوم و آرسنیک ناشی از مصرف محصول کشاورزي پیاز براي گروه سنی کودکان و بزرگسالان و همچنین ضریب انتقال از خاك به گیاه، امري ضروري باشد.

Title

Survey Daily intake of metals heavy metals, (AS ،Cd ،Cu ،Pb) in onion crops in hormozgan provinces.

Item Type: Research project
Subjects: food chemistry
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Food Health Research Center
Depositing User: مركز تحقيقات سلامت مواد غذایی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1817

Actions (login required)

View Item View Item