Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1799

[error in script] (2016) مطالعه اثر گرده ی نخل خرما بر بیان ژن های آنتی اکسیدانی PRDX1 و PRDX6 درمردان نابارور. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
felahati.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (300kB)

Abstract

استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از عوامل مهم ناباروری مردان محسوب می شود. به طور تقریبی 30-40 درصد مردان نابارور دارای سطوح بالایی از گونه های فعال اکسیژن در مایع منی خود هستند. ثابت شده است که گرده ی نخل خرما(DPP) دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و باعث بهبود پارامترهای مایع منی در موش های نر می شود. از طرفی آنزیم های آنتی اکسیدانی نقش مهمی در پاکسازی رادیکال های آزاد در مایع منی بازی می کنند.هدف:شواهد علمی اندکی برای اثرات گرده ی نخل برباروری مردان یافت شده است، از اینرو در این مطالعه اثر مصرف خوراکی گرده نخل خرما بر پارامترهای اسپرم و الگوی بیان ژن های آنتی اکسیدانی PRDX1 و PRDX6 را در مردان نابارور مورد ارزیابی قرار دهیم. روش کار: افراد مورد بررسی در این مطالعه شامل 40 بیمار با ناباروری مردانه و 10 فرد بارور به عنوان کنترل سالم می باشد. با مصرف روزانه ی گرده ی نخل خرما توسط بیمار به میزان 120mg/kg از کپسول ژلاتینی این دارو به مدت یک ماه، نمونه های مایع منی، غلظت 8-ایزوپروستان(مارکراسترس اکسیداتیو)، سطوح بیان mRNA ژن های PRDX1 و PRDX6 قبل و بعد ازدرمان بررسی شد. یافته ها: یافته های ما نشان می دهد که مصرف این دارو باعث بهبود در حجم، شمار و مورفولوژی اسپرم می شود (P<0.05). غلظت 8-ایزوپروستان به طور معنی داری بعد از مداخله کاهش یافت(P<0.05). سطوح بیان ژن های PRDX1 و PRDX6 قبل از دوره ی مداخله به طور معنی داری در بیماران نسبت به گروه کنترل کمتر بود. مصرف این ماده باعث افزایش معناداری در بیان هر دو ژن در گروه بیمار شد (P<0.05). افزایش بیان PRDX1 به طور مثبتی با بهبود در پارامترهای مایع منی شامل شمار، حرکت و شکل اسپرم ارتباط نشان داد (P<0.05). علاوه براین، سطوح افزایش یافته ی بیان PRDX6 به صورت مثبتی با شمار، مورفولوژی وسطح مایع شوندگی مایع منی مرتبط دیده شد. درحالیکه همبستگی منفی معنی داری بین ژن PRDX6 و pH مشاهده شد (P<0.05). نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف DPP باعث بهبود کیفیت اسپرم توسط کاهش سطح ROS مایع منی ویا افزایش بیان ژن های آنتی اکسیدانی می گردد. گرچه مطالعات با حجم نمونه ی بزرگتر برای اثبات این فرضیه مورد نیاز است.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: رده ی نخل خرما، PRDX1 ، PRDX6 ، مردان نابارور، ROS
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ملک زاده, کیانوشUNSPECIFIED
Subjects: genetic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Genetic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1799

Actions (login required)

View Item View Item