Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1776

[error in script] (2002) بررسی میزان شیوع اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
654.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (246kB)

Abstract

اختلال نقص توجه بیش فعالی ‮‭ADHD‬ شامل یک الگوی پایدار بی توجهی و یا/ بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایعتر از آن چیزی است که از بچه‌های با سطح رشد و نمو نرمال انتظار میرود . ‮‭ADHD‬ روز به روز بیشتر به عنوان یک بیماری مهم در بزرگسالان شناخته میشود با این حال شیوع و عوارض آن در دانشجویان کمتر مورد توجه قرار گرفته است . هدف مطالعه ما تخمین شیوع آن در گروهی از دانشجویان ایرانی می باشد . نوع مطالعه ما، توصیفی ‮‭Cross Sectional(‬) می باشد . ‮‭۲۷۹‬ نفر از دانشجویان خوابگاه شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از طریق نمونه گیری در دسترس ، انتخاب شدند و بعد از کنار گذاشتن ‮‭۳۵‬ نفر ، بر طبق معیارهای خروج از مطالعه ، بقیه بر طبق پرسشنامه اختلال بیش فعالی - کم توجهی کانرز که از نوع خود گزارشگری است و تعدادی زیر مقیاس نیز دارد ، بررسی شدند . بررسی آماری از طریق آنالیز واریانس ، آزمون ‮‭T‬ مستقل و کای دو انجام شد . کلا شیوع اختلال مورد نظر در جمعیت مورد مطالعه ما ،‮‭۳/۷‬ به دست آمد( بر طبق شاخص ‮‭)ADHD‬ . شیوع این اختلال با سابقه قبلی بیماری طبی ( ‮‭۰/۰۰۵‬=‮‭P‬) و سابقه قبلی بیماری روانپزشکی (‮‭۰/۰۰۳‬=‮‭P‬) و سابقه مصرف داروهای روانپزشکی (‮‭۰/۰۰۷‬=‮‭P‬) افزایش نشان می داد . به نظر میرسد که غربالگری دانشجویانی که این اختلال را دارند لازم باشد و سپس این افراد باید جهت بررسی بیشتر به روانپزشک معرفی شوند و از این طریق به بهبود عملکرد و روابط آن ها کمک شود . واژگان کلیدی : احتمال بیش فعالی - کم توجهی بزرگسالی ، مقایسه کانرز ، شیوع

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: احتمال بیش فعالی - کم توجهی بزرگسالی ، مقایسه کانرز ، شیوع
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, محمدUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1776

Actions (login required)

View Item View Item