Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1760

[error in script] (2017) ارزیابی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بندرعباس نسبت به درمان ‮‭lsion‬ دندان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1251.jpg

Download (272kB) | Preview

Abstract

مدیریت و طرح درمان صحیح و فوری در پیش آگهی مطلوب دندان دچار ‮‭avulsion‬ اهمیت زیادی دارد . زمان خشک بودن خارج آلوئولی و محیط نگهداری برای انتقال دندان فاکتورهای بحرانی برای کسب موفقیت طولانی مدت به شماره می روند . آگاهی دندانپزشک در اجرای روند صحیح درمان برای بدست آوردن پیش آگاهی مطلوب بسیار حائز اخمیت است . هدف ما از انجام این تحقیق ارزیابی اگاهی دندانپزشکان عمومی مشغول به کار در شهر بندرعباس در مورد درمان ‮‭avulsion‬ دندان است. روش کار: طی این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی که در سال ‮‭۱۳۹۲‬ انجام شد میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی مشغول به کار در شهر بندرعباس نسبت به درمان ‮‭avulsion‬ دندان مورد ارزیابی پرسشنامه محقق ساخته و شامل دو قسمت اطلاعات فردی و سوالات آگاهی بود که روایی و پایایی آن تاییدشد. میزان آگاهی دندانپزشکان شرکت کننده در پژوهش بر اساس نمره کسب شده به سه گروه ضعیف (نمرات بین ‮‭۰-۴‬)متوسط (نمرات بین ‮‭۵-۹‬) و خوب (نمرات بین ‮‭۱۰-۱۴‬) تقسیم شد. اطلاعات به دست آمده در نرم افزار ‮‭spss 16‬ وارد شد و با استفاده از آزمون‌های ‮‭Kruskal - Wallis, Mann- Withney‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری ‮‭۰/۰۵‬ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: این مطالعه نشان داد سطح آگاهی بیشتر دندانپزشکان (‮‭۵۹/۳‬) در مورد کنترل اورژانس ‮‭avulsion‬ متوسط است. بین میزان آگاهی با جنس تجزیه قبلی درمان ‮‭avulsion‬ آموزش آسیب های دندانی بعد از فارغ التحصیلی از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد نتیجه گیری : با توجه به سطح آگاهی دندانپزشکان این مطالعه به منظور کاهش درمان های نامناسب و جلوگیری از آنها لازم است متناوبا دوره‌های بازآمزی درمان آسیب های تروماتیک دندانی براب دندانپزشکان شاغل برگزارگردد. کلید واژه‌ها: ‮‭avulsion‬، آگاهی ، دندانپزشکان عمومی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: درمان ‮‭lsion‬ دندان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عراقی زاده, عبدالمهدیUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1760

Actions (login required)

View Item View Item