Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1745

[error in script] (2002) شیوع افسردگی در دانشجویان در ارتباط با استفاده از اینترنت. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
650.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (274kB)

Abstract

ازآنجا که خلق انسان یکی از مهمترین فاکتورهای موئثر بر رشد ، تعالی و کیفیت زندگی بشر است همواره کوشش بر این بوده که عوامل موثر بر تغییرات خلق بشر شناخته شود. در این میان از دستاوردهای جدید تکنولوژی ، اینترنت یکی از بارزترین آنها است که نقش قابل توجهی را در زندگی بشر به خود اختصاص داده است . با توجه به اینکه استفاده از این ابزار تغیییرات شگرفی در ارتباطات انسان و نوع و نحوه برخوردهای افراد ایجاد کرده است بر آن شدیم تا شیوع کاهش خلق یعنی افسردگی را در بین دانشجویان کاربر اینترنت بررسی نمایم . امید است با این تحقیق ، تحقیقات انجام شده و تحقیقات آتی در این زمینه گامی مثبت در جهت شناخت مسائل روحی و روانی بشر در این باب برداشته شود . روش تحقیق انجام شده تهیه و توزیع پرسشنامه استاندارد‮‭Beck‬به صورت تصادفی در بین ‮‭۱۸۴‬ نفر دانشجوی دانشگاه آزاد و هرمزگان بندرعباس بود که پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نتایج زیر بدست امد . از مجموع ‮‭۱۰۸‬ نفر افراد غیر کاربر اینترنت ‮‭۴۵/۳‬ افراد افسرده و ‮‭۵۴/۶‬ افراد بدون افسردگی بودند و در مقابل از مجموع ‮‭۷۶‬ نفر کاربر اینترنتی ‮‭۵۲/۶‬ افسرده و ‮‭۴۷/۳‬ بدون افسردگی بودند. همچنین از میان ‮‭۱۰۸‬ نفر افراد غیر کاربر ‮‭۲۸/۷‬ افراد افسردگی خفیف ، ‮‭۱۰/۱‬ افسردگی متوسط و ‮‭۴۶‬ افراد افسردگی خفیف ، ‮‭۶/۵‬ افسردگی متوسط و ‮‭۵‬ افسردگی شدید داشتند . همچنین از میان ‮‭۴۰‬ نفر افراد افسرده‌ای که از اینترنت استفاده می کردند ‮‭۹۵‬ استفاده‮‭Chat‬ یا تفریحی از اینترنت داشتند و در مقابل ‮‭۵‬ استفاده علمی و فنی می کردند . همچنین از ‮‭۴۹‬ نفر غیر کاربر افسرده ‮‭۴۶/۹‬ افراد مذکر و ‮‭۵۳/۱‬ مونث و در مقابل از ‮‭۴۰‬ نفر کاربر اینترنتی افسرده ‮‭۴۷/۵‬ افراد مذکر و ‮‭۵۲/۵‬ افراد مونث بودند. در نهایت بعد از تجزیه و تحلیلهای آماری افسردگی در کاربران اینترنتی شیوع بیشتری داشت . همین طور تاثیر این افزایش شیوع افسردگی در درجات خفیف افسردگی بیشتر بود و اختلاف معنی داری بین نحوه استفاده از اینترنت در گروه افسرده وجود نداشت که بدلیل آمار بالای کسانی که از اینترنت به صورت تفریحی و سرگرمی و ‮‭Chat‬ استفاده می کنند در مقایسه با کاربرانی که بصورت علمی و فنی استفاده می بردند عدم اختلاف معنی دار بین این دو نوع استفاده از اینترنت رد کننده تاثیر آن نبود . همین طور اختلاف معنی داری بین دو جنس در ارتباط با افسردگی ناشی از مصرف اینترنت بدست نیامد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: افسردگی دانشجویان اینترنت
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, محمدUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1745

Actions (login required)

View Item View Item