Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1733

[error in script] (2002) بررسی روابط اکلوژنی و صورتی در دانش‌آموزان هفت تا یازده ساله بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
647.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (214kB)

Abstract

این مطالعه به منظور بررسی روابط اکلوژنی و صورتی طراحی و انجام شدبطور اخثصاصی درصد ارزیابی شیوع روابط فوق در دختران وپسران و نیز در سنین مختلف بودیم.ابزار و روشها:در این مطالعه ‮‭۹۰۱‬ نفر از دانش آموزان پسر (‮‭۴۶۰‬) و دختر (‮‭۴۴۱‬) نواحی دو گانه شهر بندرعباس در محدوده سنی ‮‭۷-۱۱‬ سال که در مقطع اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دبستان مشغول تحصیل بودند، مورد معاینه کلینیکی قرار گرفتند. نتایج: ‮‭۳۸۳‬ نفر معادل ‮‭۴۲/۵‬ از کل افراد اکلوژن نرمال داشتند یعنی دارای ارتباط ایده‌ال مولارهاو کانیها بوده و دندانها در قوس منظمی قرار داشتند. و در ابعاد عمودی و افقی هم در محدوده نرمال قرار داشتند و هیچ گونه علامتی دال بر کمبود یا ازدیاد فضا در آن دیده نشد.شیوع این اکلوژن در دخترها ‮‭۴۵/۶‬ : (‮‭۲۰۱‬نفر) و در پسرها ‮‭۳۹/۶‬ : (‮‭۱۸۲‬ نفر) بود. ‮‭۱۶۶‬ نفر معادل ‮‭۱۸/۴‬ مال اکلوژن کلاس یک داشتند که شیوع آن در دخترها ‮‭۱۸/۶‬ : (‮‭۸۲‬ نفر) و در پسرها ‮‭۱۸/۳‬ : (‮‭۸۴‬ نفر) بود. ‮‭۲۱۵‬ نفر معادل ‮‭۲۳/۹‬ : دارای مال اکلوژن کلاس دو بودند که شیوع این ناهنجاری در دخترها ‮‭۲۲/۹‬ : (‮‭۱۵۱‬ نفر) و در پسرها ‮‭۲۴/۸‬ : (‮‭۱۱۴‬ نفر) بود. ‮‭۲۴‬ نفر معادل ‮‭۲/۷‬ : از کل افراد مال اکلوژن کلاس سه داشتند که شیوع این مال اکلوژن در دخترها برابر با ‮‭۱/۸‬ : (‮‭۸‬ نفر) و در پسرها ‮‭۳/۵‬ : (‮‭۱۶‬ نفر) بود. ‮‭۲۱‬ نفر معادل ‮‭۲/۳‬ : از کل افراد مورد بررسی دارای باکال کراس بایت بودند که شیوع این مال اکلوژن در دخترها ‮‭۲/۵‬ : (‮‭۱۱‬ نفر) و در پسرها ‮‭۲/۲‬ : (‮‭۱۰‬ نفر) گزارش شد. ‮‭۴۴‬ نفر معادل ‮‭۴/۹‬ : از افراد لینگوال کراس بایت را از درجه‌های خفیف تا شدید نشان می دادند. شیوع این مال اکلوژن در دخترها ‮‭۶/۱‬ : (‮‭۲۷‬ نفر) و در پسرها ‮‭۳/۷‬ (‮‭۱۷‬ نفر) بود.‮‭۳۵۶‬ نفر معادل ‮‭۳۹/۵‬ : از افراد دارایث کراودینگ بودند که در ‮‭۴۳/۳‬ : از دختران (‮‭۱۵۱‬ نفر) و ‮‭۳۵/۹‬ : از پسران (‮‭۱۶۵‬ نفر) گزارش شده. ‮‭P>./.5(‬) نتایج حاصل از بررسی توزیع روابط اکلوژنی در سنین پنچگانه (جدول ‮‭۳‬و‮‭۲‬) نشان میدهد که شیوع برخی از روابط اکلوژنی نظیر کلاس ‮‭II‬ مال اکلوژن (./‮‭83‬ : =‮‭P>./.5, r‬ و کراودینگ ‮‭P>./.1,r=./226(‬) با افزایش سن افزایش می یابد. گرچه همبستگی در تمام موارد یاد شده بسیار ضعیف ارزیابی میشود چه شیب منحنی های حاصل از نمودار پاکنش بسیار کم ترسیم شد. بحث و نتیجه گیری : ‮‭۱/۸۹‬ : از کل افراد نمونه مورد بررسی ما تحت درمان ارتودنسی قرار داشتند، که این رقم در مقایسه با مشاهدات از افراد ‮‭۱۰-۱۲‬ ساله امریکایی که رقمی بالغ بر ‮‭۹/۶‬ : را در سال ‮‭۱۹۶۵‬ تحت درمان ارتودنسی گزارش می کند بسیار ناچیز است بنابراین با توجه به شیوع بالای مال اکلوژن و درمقابل ارائه ناچیز درمانهای ارتودنسی ، نیاز مبرمی به بالا بردن سطح اطلاعات عمومی در مورد حفظ سلامت دهان و دندان ، اشاعه درمانهای ارتودنسی پیشگیرانه و در نهایت ارتقاء سطح اطلاعات عموم افراد جامعه در مورد رشته تخصصی ارتودنسی و درمانهای آن به چشم می خورد .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اکلوژنی صورتی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عراقی‌زاده, عبدالمهدیUNSPECIFIED
Subjects: orthodontics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Orthodontics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1733

Actions (login required)

View Item View Item