Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1706

[error in script] (2010) مقایسه هوش هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس شهید محمدی بندرعباس با افراد سالم در سال ‮‭۸۸-۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1007.png
Restricted to Repository staff only

Download (217kB)

Abstract

مقدمه: هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی‌های شناختی و هیجانی به هم پیوسته است که به فرد کمک می‌کند تا با برقراری توازن میان افکار و هیجان‌های خود تصمیم‌گیری‌های عاقلانه و رفتارهای مسئولانه داشته باشد و شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و دیگران، پذیرش دیدگاه سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی هوش هیجانی در اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و مقایسه آن با افراد سالم انجام گرفت. روش کار: در این پژوهش مورد شاهدی ‮‭۵۰‬ نفر از اقدام کنندگان به خودکشی که طی سال ‮‭۸۸-۸۹‬ به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مراجعه کردند. افرادی وارد مطالعه شدند که اولا وضعیت هوشیاری مناسبی برای پاسخگویی و تمایل به همکاری ثانیا" وضعیت پزشکی تثبیت شده را داشتند. انتخاب نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری آسان بود و ‮‭۵۰‬نفر از همراهان بیماران که دارای سلامت روحی و جسمی بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. افراد گروه مورد در صورتی که یکی از موارد زیر را داشتند از مطالعه خارج گردیدند. ‮‭۱‬- داشتن سابقه قبلی اختلالات شدید روان پزشکی ‮‭۲‬- داشتن سابقه اعتیاد و مصرف مواد مخدر و الکل، ‮‭۳‬- داشتن بیماری مزمن جسمانی ‮‭۴‬- داشتن بیماری ‮‭end stage‬ از جمله بدخیمی‌ها بود و برای گروه شاهد نیز علاوه بر موارد ذکر شده در گروه مورد افرادی که یکی از موارد زیر را داشتند از مطالعه خارج شدند. ‮‭۱‬- داشتن افکار خودکشی، ‮‭۲‬- داشتن هر گونه اختلال روانپزشکی قبلی، ‮‭۳‬- تحت نظر روانپزشک بودن و مصرف داروهای اعصاب بود. اطلاعات گروه شاهد با رعایت همگن سازی از نظر سن، وضعیت تاهل و داشتن مدرک تحصیلی با گروه مورد جمع‌آوری شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان (‮‭۱۹۹۷‬) بود. نمره‌گذاری این آزمون به روش لیکرت انجام شد. داده‌ها وارد نرم افزار ‮‭spss16‬ گردید و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تست‌های ‮‭Chi-square‬،‮‭T-test‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین سن افراد مورد مطالعه در گروه مورد ‮‭۵/۶۱‬+-‮‭۲۲/۸۴‬ و در گروه شاهد ‮‭۶/۱۳‬+-‮‭۲۲/۱۴‬ بود. در گروه مورد ‮‭۴۲‬ نفر (‮‭۸۴‬درصد) زن و ‮‭۸‬ نفر (‮‭۱۶‬درصد) مرد بودند و در گروه شاهد ‮‭۴۵‬ نفر (‮‭۹۰‬درصد) زن و ‮‭۵‬ نفر (‮‭۱۰‬درصد) مرد بودند. از نظر سن و سطح تحصیلات با میانگین امتیاز پرسشنامه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما بین جنسیت و میانگین امتیاز پرسشنامه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. میانگین نمرات مولفه‌های هوش هیجانی به غیر از مولفه همدلی در دو تفاوت معنادار آماری نشان داد. (‮‭۵‬./.>‮‭P‬) بحث ونتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ما حاکی از پایین‌تر بودن میزان هوش هیجانی در گروه اقدام کننده به خودکشی بود. با توجه به نتایج مطالعه ما و دیگر محققین می‌توان چنین نتیجه گرفت که پایین بودن هوش هیجانی می‌تواند به عنوان یک عامل خطر برای اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود و می‌توان برای افرادی که با خطر بالا و در معرض اقدام به خودکشی می‌باشد و نیز جهت انتخاب افراد با تواناییهای خاص برای مسئولیت‌های حساس از آن پرسشنامه کمک گرفت. واژگان کلیدی: هوش هیجانی- خودکشی- اورژانس بیمارستان

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: هوش هیجانی- خودکشی- اورژانس بیمارستان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, فرخUNSPECIFIED
Subjects: psychology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1706

Actions (login required)

View Item View Item