Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1696

[error in script] (2002) فراوانی نسبی علائم بالینی هرنی دیسکال کمری در سطوح مختلف مهره‌های کمری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
637.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (268kB)

Abstract

با توجه به فراوانی بیماری هرنی دیسکال کمری در جوامع مختلف و با توجه به این که رکن اصلی تشخیص هرنی دیسکال کمری و تصمیم جهت انجام عمل جراحی آن توجه به شکایات بیمار و علائم بالینی بیمار می باشد، و از طرفی با توجه به این که مطالعه در دسترسی در زمینه توزیع فراوانی علائم بالینی هرنی دیسکال کمری صورت نگرفته است مطالعه اخیر طراحی شد . روش کار: مطالعه توصیفی - مقطعی و جمع آوری اطلاعات بصورت گذشته نگر بوده است تمامی بیمارانی که از سال (‮‭۱۳۸۱‬ - ‮‭۱۳۷۷‬) به مطب استاد راهنما مراجعه کردند و تشخیص بالینی هرنی دیسکال کمری با تایید تشخیص توسط یکی از روشهای تصویر نگاری ‮‭MRI(‬ یا میلوگرافی) برای آنها صورت گرفت ، در این مطالعه گنجانده شدند تمامی این بیماران توسط استاد راهنمامعاینه شده اند. متغیرهای مربوط به مطالعه (سن ، جنس، محل و جهت هرنی دیسکال ، علائم بالینی و شکایات بیمار) از فایل کامپیوتری مطب استاد راهنما استخراج شد و توسط نرم افزار ‮‭Vorsion10( SPSS‬) مورد مطالعه قرار گرفت . یافته‌ها: از کل ‮‭۲۲۳‬ نفر ‮‭۱۰۴‬ نفر (‮‭۴۶/۶‬) زن و ‮‭۱۱۹‬ نفر (‮‭۵۳/۴‬) مرد بودند بیشترین فضای درگیر ‮‭L4-L5‬ به تعداد ‮‭۱۲۸‬ نفر (‮‭۵۳/۴‬) بود. شایعترین شکایات ‮‭Symptom(‬) درد اندام تحتانی در ‮‭۱۹۷‬ نفر (‮‭۸۸/۳‬) و کمر درد ‮‭۱۹۳‬ نفر (‮‭۸۶/۵‬) بوده است . تست لازک در ‮‭۹۹‬ نفر(‮‭۴۴/۵‬) مثبت بود . شایعترین علامت بالینی در هرنی دیسکال فضای ‮‭L3-L4‬ کاهش ‮‭EHL‬ (‮‭۳۸/۵‬) و در فضای ‮‭L4-L5‬ مثبت بودن تست ‮‭SLR‬ (‮‭۴۳/۸‬) و در فضای ‮‭L5-S1‬ نیز مثبت بودن ‮‭SLR‬ (‮‭۵۵/۴‬) بوده است . نتیجه گیری : گر چه تست ‮‭SLR‬ مثبت از علائم بالینی مهم هرنی دیسکال کمری است ملی با توجه به این که در ‮‭۵۵/۵‬ موارد از بیماران منفی بوده است ، به نظر می رسد منفی بودن آن بیانگر عدم وجود هرنی دیسکال کمری نمی تواند باشد گرچه‌در هرنی دیسکال تمامی سطوح ، علائم بالینی کلاسیک مربوط به هر سطح دیده می شود ملی به نظر می رسد عدم وجود علائم بالینی کلاسیک مربوط به هر سطح نمی تواند بیانگر عدم وجود هرنی دیسکال در آن سطح باشد .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: یماری ریشه های عصبی، کمردرد، ستون مهره‌ها، دیسک بین مهره‌ای
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مشعوف, مهریارUNSPECIFIED
Subjects: neurology
orthodontics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Orthopedic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1696

Actions (login required)

View Item View Item