Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1690

[error in script] (2002) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان و انترنهای دانداپزشکی از راههای انتقال و پیشگیری ویروسهای ‮‭HIV‬ و‮‭HBV‬ در شهر مشهد. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
635.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (240kB)

Abstract

طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت ‮‭WHO(‬) تقریبا ‮‭۱/۳‬ جمعیت جهان به ویروس هپاتیت ‮‭B‬ آلوده شده اند(دارای نشانگرهای سرم شناختی ‮‭HBV‬) که از این میزان حدود ‮‭۳۷۸‬ میلیون‌نفر (‮‭۵‬ جمعیت جهان) ناقل مزمن ‮‭HBV‬ می باشند. از زمان آغاز پاندمی ‮‭HIV‬ حدود ‮‭۶۰‬ میلیون نفر در سرتاسر جهان به این ویروس آلوده شده‌اند. برآورد این سازمان درموردافراد +‮‭HIV‬ که در پایان سال ‮‭۲۰۰۱‬ میلادی می زیسته‌اند، ‮‭۴۰‬ میلیون نفر بوده که ‮‭۵‬ میلیون مورد جدید و ‮‭۳‬ میلیون مرگ رخ داده‌است. روش تحقیق :این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی ‮‭۱۶۰‬ نفر از این اینترن هادستیاران، استادان و دندانپزشکان شاغل درشهر مشهد انجام شد که‌ابتدا با توجه به اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه‌ای شامل ‮‭۲۵‬ سئوال تنطیم و سپس هر یک از پرسشنامه‌ها توسط افراد مذکور(تحت نظارت مستقیم) تکمیل گردید . داده های بدست آمده با نرم افزار ‮‭excel epi info 2000‬ مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت . نتایج : در این مطالعه که برروی ‮‭۱۶۰‬ نفر دانشجویان اینترن، دستیاران و استادان ودندانپزشکان شاغل درشهر مشهدانجام شد، میزان اطلاعات اینترن : ‮‭۳۶‬ نفر (‮‭۵۳/۷‬) موافق برخورد یکسان، ‮‭۳۱‬ نفر (‮‭۴۶/۳‬) مخالف برخورد یکسان با بیماران ‮‭HBV‬ وایدز می‌باشند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‮‭HIV‬ ‮‭HBV‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عراقی زاده, عبدالمهدیUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1690

Actions (login required)

View Item View Item