Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1664

[error in script] (2012) بررسی فراوانی اختلال بیش فعالی - کم توجهی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1111.png
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)

Abstract

اختلال کم توجهی - بیش فعالی یک اختلال شایع در دوران کودکی می‌باشد که میتواند تا زمان بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند. این اختلال در بزرگسالان با رفتارهای تکانشی همراه است و این مساله باعث می‌شود که این افراد مستعد اختلالات خوردن و بیماری‌های مرتبط با آن از جمله چاقی گردند. تاکنون مطالعه‌ای به بررسی ارتباط ‮‭ADHD‬ با دیابت در بزرگسالان نپرداخته است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ‮‭ADHD‬ و دیابت در بیماران بزرگسال مراجعه کننده به کلنیک بیمارستان شهید محمدی بندرعباس می‌باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬ در شهر بندرعباس انجام شد. گروه ‮‭۱۱۱‬ نفره مورد به صورت نمونه‌گیری مستمر در دسترس از بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای خاص بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انتخاب شدند. همچنین تعداد ‮‭۱۱۱‬ نفر گروه شاهد به صورت نمونه‌گیری مستمر در دسترس از بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست و چشم یا از همرهان بیماران انتخاب گردیدند. برای هر یک از افراد یک چک لیست شامل متغیرهای دموگرافیک و تاریخچه بیماری و پرسشنامه استاندارد کاترز بزرگسالان به روش مصاحبه تکمیل شد. داده‌ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه مجوعا ‮‭۲۲۲‬ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که ‮‭۱۱۱‬ نفر (‮‭۵۰‬درصد) دیابتی و ‮‭۱۱۱‬ نفر (‮‭۵۰‬درصد) غیر دیابتی به عنوان گروه کنترل، همچنین از نظر جنسیت ‮‭۱۱۱‬ نفر (‮‭۵۰‬درصد) مرد و ‮‭۱۱۱‬ نفر (‮‭۵۰‬درصد) زن بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه ‮‭۹/۲۶‬+-‮‭۵۲/۸۶‬ سال بود. در مجوع ‮‭۱۵‬ نفر (‮‭۶/۸‬نفر) از کل افراد مورد مطالعه معیارهای ‮‭ADHD‬ داشتند که ‮‭۹‬ نفر در گروه دیابتی (‮‭۸/۱‬درصد) و ‮‭۶‬ نفر در گروه غیر دیابتی (‮‭۵/۴‬درصد) بودند (‮‭۲۹۷‬/.=‮‭.)P‬ میانگین قند ناشتا در بیماران دیابتی دارای معیارهای ‮‭ADHD‬ به طور معناداری بیشتر از سایر بیماران دیابتی بود اما تفاوتی از نظر میزان ‮‭HbAlC‬ مشاهده نگردید. بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه ما نتوانست ارتباطی بین دیابت نوع دو و اختلال ‮‭ADHD‬ بر قرار کند. همچنین در بین مبتلایان به ‮‭AQDHD‬ عوارض بیشتری از دیابت نوع دو مشاهده نشد. این امر می‌تواند به علت حجم نمونه کم مطالعه باشد. بدون شک انجام یک مطالعه در این زمینه کافی نمی‌باشد و یافته‌های این مطالعه می‌تواند نقطه شروعی برای مطالعات آینده به شمار آید.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‮‭ADHD‬، دیابت، عوارض، ‮‭FBS‬، ‮‭HbA1C‬
Persian Keywords: ‮‭ADHD‬، دیابت، عوارض، ‮‭FBS‬، ‮‭HbA1C‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گوهریان‌, امیررضاUNSPECIFIED
گل‌میرزایی, جوادUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1664

Actions (login required)

View Item View Item