Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1602

[error in script] (2015) بررسی اثر یک نوع ‮‭UDMA‬ جدید بر خاصیت کامپوزیت دندانی آزمایش. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1245.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (269kB)

Abstract

اهداف: تاثیر ‮‭UDMA‬ جدید بر خاصیت کامپوزیت روی یک دندان بصورت امتحانی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی است که تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی ‮‭BisGMA/TEGDMA(‬) می‌باشند. روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ‮‭60‬درصد وزنی ‮‭Bis-GMA‬ و ‮‭nvwn 40‬ وزنی ‮‭TEGDMA‬ تهیه شد ‮‭5/0‬درصد وزنی کامفورکینون و ‮‭5/0‬درصد وزنی ‮‭DMAEMA‬ به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس - ‮‭IP- UDMA‬ با غلظتهای ‮‭5‬ ،‮‭10‬ ، ‮‭20‬ و ‮‭phr 30‬ به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات ‮‭4‬ - ‮‭2‬ میکرون به پایه رزینی اضافه شدند. ‮‭8‬ نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریکه کامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت ‮‭3‬ بار بصورت پوششی هر بار به مدت ‮‭40‬ ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط کاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت ‮‭24‬ ساعت قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری چغرمگی شکست ‮‭Fracture toughness(‬) و استحکام خمشی ‮‭Flexural strenght(‬)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت. نتایج توسط آزمونهای آماری ‮‭ANOVA‬ و ‮‭Tukey's test‬ بررسی شدند. یافته‌صها: گروه‮‭UDMA 10‬ بالاترین میزان ‮‭Fracture toughness‬، و گروه‮‭UDMA 5‬ بالاترین استحکام خمشی را بین تمامی گروهها داشتند. اهمیت: تهیه کامپوزیت دندانی با خواص بهتر یکی از اهداف دندانپزشکی ترمیمی میباشد. یافته ها پیشنهاد می کنند که افزودن ‮‭UDMA‬ جدید باعث خواص مکانیکی برتر در کامپوزیت‌صهای دندانی می شود. واژه‌های کلیدی: خواص مکانیکی، کامپوزیت دندانی، ‮‭UDMA‬ ،‮‭GMA - Bis‬ و ‮‭DMA - TEG‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کامپوزیت دندانی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
زرگران, قادرUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1602

Actions (login required)

View Item View Item