Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1570

[error in script] (2017) بررسی تفاوت معیارهای لبخند زیبا از دیدگاه بیماران زن، دانشجویان سال آخر دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی و متخصص تهران. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1240.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (177kB)

Abstract

مفاهیم زیبایی در میان افراد با سن، جنسیت، سطح تحصیلات و زمینه های فرهنگی گوناگون متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی تفاوت معیارهای لبخند زیبا از دیدگاه بیماران زن، دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی و متخصص بود. روش تحقیق: تصویر لبخند یک زن جوان گرفته شد و سه جزء آن (لثه قابل رویت، نسبت طول تاج اینسایزور لترال به سانترال و زاویه مزیالی اینسایزل بین سانترال ها) به روش دیجیتال توسط نرم افزار فتوشاپ تغییر داده شد. از ‮‭۱۰۰‬ شامل ‮‭۲۰‬ بیمار زن، ‮‭۲۰‬ دانشجوی دندانپزشکی ، ‮‭۲۰‬ دندانپزشک عمومی ، ‮‭۲۰‬ متخصص پروتز و ‮‭۲۰‬ متخصص ترمیمی خواسته شد که تصاویر تغییر داده شده را ارزیابی کنند و زیباترین تصاویر رادر ارتباط با هر جز تغییر داده شده انتخاب کنند. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل آماری شدند. برای ارزیابی معنادار بودن تفاوت بین افراد از آزمونهای کروسکال - والیس و مان - ویتنی استفاده شد( ‮‭۰/۰۵‬>‮‭.) P‬ نتایج: در این مطالعه ‮‭۱۰۰‬ نفر شامل ‮‭۴۰‬ مرد (‮‭۴۰‬درصد)‮‭۶۰‬ زن (‮‭۰‬درصد‮‭۶‬) بین ‮‭۲۴‬ تا‮‭۶۸‬ سال با میانگین سنی ‮‭۱۰/۹‬-+‮‭۳۸/۴‬ سال مورد ارزیابی قرر گرفتند‮‭۰‬ از نظر انتخاب نازیباترین میزان نمایان بودن لثه ، بیماران زن با متخصصهای ترمیمی و دندانپزشکان عمومی تفاوت معنادار داشتند ‮‭) P>0/05(‬ . ادراک بیماران زن در ارتباط با نا زیباترین میزان نسبت طول تاج لترال به سانترال در مقایسه با متخصصهای پروتز، متخصصهای ترمیمی ، دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی بطور قابل توجهی متفاوت بود‮‭.)P>0/05(‬ مردها نسبت به ادراک نا زیباترین نسبت طول تاج لترال به سانترال و زیباترین نوع زاویه مزیالی اینسایزل بین سانترال ها در مقایسه با ززنها تفاوت معناداری را نشان دادند ‮‭.).P>0/05(‬ نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، تفاوت در ادراک زیبایی در میان افراد با سطح تخصص متفاوت و نیز بین مردها و زنها به نوع المان مورد بررسی در لبخند بستگی دارد . واژه های کلیدی : لبخند، لثه قابل رویت، ادراک زیبایی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: لبخند زیبا
Supervisor:
Supervisor NameEmail
انصاری آستانه, پدرامUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1570

Actions (login required)

View Item View Item