Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1564

[error in script] (2015) بررسی مهارت و روشهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه‌علوم‍ پزشکی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1239.jpg

Download (182kB) | Preview

Abstract

دانشجویان دندانپزشکی در طول دوره تحصیل با حجم زیادی از دروس روبرو هستند. مهارتهای مناسب و صحیح مطالعه در بهبود عملکرد تحصیلی نقش موثری دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی عادات و مهارتهای مطالعه در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس در سال ‮‭۹۳‬ بود. روش کار: این مطالعه مقطعی روی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس انجام شد. پرسشنامه مهارت و عادات مطالعه کوک شامل ‮‭۲۴‬ سوال ‮‭۵‬ گزینه ای (شامل ‮‭۶‬ حیطه) براساس مقیاس لیکرت که نمره ی بیشتر بیانگر عادات مطالعه بهتر بود توسط دانشجویان پر شد. داده ها توسط نرم افزار ‮‭SPSS‬ و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری ‮‭۰/۰۰۱‬ مورد تجربه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تعداد ‮‭۱۱۱‬ نفر که ‮‭۵۲‬ نفر مرد و‮‭۵۹‬ نفر زن ‮‭۸۵‬ نفر مجرد و‮‭۲۶‬ نفر متاهل با میانگین سن ‮‭۲/۴‬-+‮‭۲۲/۲‬ سال بودند. بین معدل دانشجویان با سطح مطالعه و مطالعه طول ترم با مهارت مطالعه و مهارت یادداشت برداری ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. مهارت و عادات مطالعه در ‮‭۲/۷‬درصد ضعیف، ‮‭۸۵/۶‬درصد متوسط و ‮‭۱۱/۷‬درصد خوب بود. مطالعه روزانه ‮‭۵۰‬درصد افراد در طول ترم کمتر از ‮‭۲‬ ساعت و ‮‭۳۵/۱‬درصد دانشجویان بین ‮‭۶‬ تا ‮‭۸‬ ساعت در بازه امتحانات بود. ‮‭۷۴/۸‬درصد از دانشجویان قبل از کلاس درس، مطالب را اصلا مطالعه نمی کردند. نتیجه گیری: مهارت و عادات مطالعه در دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس متوسط می باشد. برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص می تواند در بهبود و اصلاح روند یادگیری موثر باشد. لغات کلیدی: عادات مطالعه - مهارت های مطالعه - دانشجویان دندانپزشکی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: روشهای مطالعه
Supervisor:
Supervisor NameEmail
طاهری, علیUNSPECIFIED
Subjects: general
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1564

Actions (login required)

View Item View Item