Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1550

[error in script] (2013) ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای ‮‭CRP‬ و ‮‭IL6‬ در سرم بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1234.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)

Abstract

مطالعات زیادی اخیرا ارتباط بین بیماری های پریودنتال را نشان داده‌اند. به نظر می‌رسد مارکرهای التهاب سیستمیک از جمله ‮‭C-Reactive Protein‬ و ‮‭Interleukin-6‬ در این ارتباط نقش داشته باشند. آترواسکلروز یکی از ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای ‮‭CRP‬ و ‮‭IL-6‬ در سرم بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس می‌باشد. روش کار: جامعه مورد در این مطالعه بیماران مبتلا به آترواسکروزیس م‌ی‌باشند. پس از انجام معانیات پریودنتال شامل ‮‭Probing Depth‬ و ‮‭Clinical attachment loss‬، ‮‭30‬ بیمار مبتلا به پریودنتیت و ‮‭30‬ بیمار سالم از لحاظ پریودنتال در دو گروه تقسیم شدند و مارکرهای التهابی ‮‭CRP‬ و ‮‭IL-6‬ در این افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: افراد با ‮‭CRP‬ بالا به طور معنی‌داری مقادیر ‮‭PD‬ و ‮‭CAL‬ بیشتری نسبت به افراد با ‮‭CRP‬ نرمال دارند ‮‭.)P>0,01(‬اگر چه مقدار ‮‭PD‬ در بیماران با ‮‭IL-6‬ نرمال و غیر نرمال اختلاف معنی داری نداشت ‮‭P=0,124(‬)، اما مقدار ‮‭CAL‬ در افراد با ‮‭IL-6‬ غیر نرمال به طور معناداری بالاتر از سایرین بود. ‮‭.)P=0,005(‬ بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مقادیر‮‭CRP‬ و ‮‭IL-6‬ در بیماران آترواسکروزیس مبتلا به پریودنتیت بالاتر از بیماران سالم از نظر پریودنتال است. درمان بیماری‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس توصیه می شود. واژگان کلیدی: بیماری های پریودنتال، آترواسکروزیس، عمق پروب، از دست رفتن چسبندگی کلینیکی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: فاکتورهای ‮‭CRP‬ و ‮‭IL6‬ در سرم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اعتمادی‌فر, روح اللهUNSPECIFIED
Subjects: general
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1550

Actions (login required)

View Item View Item