Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1542

[error in script] (1994) بررسی تاثیر فتوتراپی در کاهش بیلی‌روبین بالای سرم دوران نوزادی بر اساس علل ایجاد کننده آن در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
aghabozorg.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (330kB)

Abstract

تحقیق فوق به شکل تحقیقی برروی ‮‭۱۴۸‬ نوزاد فول ترم ‮‭fuee term(‬) مبتلا به زودی که تحت درمان فتوبراپی قرار گرفته‌اند دربخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس طی فروردین تاشهریورسال ‮‭۱۳۷۳‬ انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فتوتراپی درکاهش دادن بیلی روبین بالای سری نوزادان مبتلا به زودی با توجه به علتهای ایجاد کننده زردی می‌باشد که مهمترین بخش بررسی مربوط به اثر فتوتراپی در‮‭۶‬ ساعت اول درمان بویژه درگروه بابیلی روبین نزدیک حدخطرناک برای ابجاد صدمات مغزی است.گروههای مورد مطالعه شامل بیماری ناسازگاری خونی ‮‭abo‬ ،ناسازگاری خونی ‮‭RH‬، کمبودآنزیم ‮‭G6PD‬،سپسیس ( ‮‭sepsis‬) وزردی غیرهمولیتیک ( شامل زردی فیزیولوژیک ، زردی شیر مادر و زردی با علل ناشناخته غیرازبیمارای‌های همولیتیک) می‌باشند. به منظوربه دست آوردن اطلاعات مورد نطر در مورد بیماری ومیزان بیلی روبینهای روزانه نوزادان بستری ، پرسشنامه‌هایی تهبه گردید که به شکل روزانه از طریقه مراجعه مستقیم به بخش نوزادان ، گرفتن شرح حال از مادر نوزاد ، معاینه بالینی نوزاد و استفاده از اطلاعات مندرج در پرونده تکمیل گردید. بعد از جمع‌آوری اطلاعات فوق با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس ( ‮‭analysis 06 vaniance‬)مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین گروههاوجود دارد و تست آماری دانکن‮‭Duncan(‬)نشان داد که این اختلاف به طور واضح بین گروه زردی همولیتیک و سایر گروههای موردمطالعه می‌باشد.باتوجه به اطلاعات به دست آمده حاصل از تحقیق به شرح زیر است:-آمارنشان می‌دهد که در بیماری زردی غیرهمولیتیک و سپسیس میزان اثر فتوتراپی در ساعات اولیه درمان بیشتر از سایر گروههاست وبا توجه به افت قابل ملاحظه‌بیلی روبین در ‮‭۶‬ ساعت اول درمان ودربعضی شرایط تا‮‭۲۴‬ ساعت اول درمان دربیلی روبینهای خطرناک ( بالا یا مساوی ‮‭۱۶/۱‬) میتوان استفاده از تعویض خون را به تعویق انداخت ودراین مواردازفتوتراپی به شکل گسترده‌ای به جای تعویض خون استفاده کرد. درتمام سطوح اولیه دربیلی روبین متوسط افت روزانه بیلی روبین درزردی غیرهمولیتیک بطور قابل توجهی بیشتر از سایر گروههاست وکمترین روزهای بستری متعلق به زردی غیرهمولیتیک می‌باشد.-درسطح بیلی روبین ‮‭mg/de‬ ‮‭۱۶/۱‬=<بیشترین روزهای درمان را بیماری سپسیس وکمبود آنزیم ‮‭G6PD‬ به خوداختصاص داده‌اند. -دربیلی روبین اولیه ‮‭mg/de‬ ‮‭۱۲‬>= بغیراز زردی همولیتیک سایر گروههاپاسخ درمانی مناسب ندارند، بنابراین بدلیل خطرناک نبودن این حد بیلی روبین ، بستری نوزادان ترم جهت انجام فتوتراپی توصیه نمی‌شود. - مطالعه در بین سطوح مختلف بیلی روبین نشان میدهد که حداکثر افت بیلی روبین در بین گروههادر روز سوم درمان است و بیشترین درصد کاهش بیلی روبین ..

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زردی بیلی‌روبین یرقان نوزاد نوردرمانی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
استقامتی, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1542

Actions (login required)

View Item View Item