Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1530

[error in script] (1993) بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری تالاسمی در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
jahanara_shahla.png

Download (185kB) | Preview

Abstract

با توجه به موقعیت ویژه استان هرمزگان و قرار داشتن این استان در کمربند تالاسمی جهان لازم بود که گستردگی بیماری در این خطه مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجا که تالاسمی در بردارنده طیفی از فنوتیپها و ژنوتیپهاست لازم مینمود که شکل خاص بیماری در این منقه تعیین شده و پس از بررسی مشخص می گردید که از میان اشکال بیماری کدامیک وجه غالب را در این منقه دارند. تعیین خصوصیات ویژه تالاسمیک‌های استان و نیز تفاوتهای آنها با مبتلایان سایر مناطق از جمله سایر اهداف است. با توجه به اهداف فوق مطالعه پیرامون این بیماری به لحاظ اپیدمیولوژیکی را جهت این تز انتخاب نمودیم. روش تحقیق: روش این تحقیق تئوری- تجربی بوده و بر مبنای معاینه مرتب و هفتگی بیماران در طول یک دوره زمانی ‮‭۳‬ ساله می‌باشد. به منظور پیگیری بهتر بیماران از سوی مرکز تالاسمی بندرعباس فرمهایی تهیه و تنظیم گردید که مشخصات اصلی بیماران در این فرم ها درج شده و در هر مراجعه تغییرات و مسائل مهم کلینیکی بیماران را در پرونده آنها ثبت نمودیم. چگونگی تجزیه وتحلیل داده‌ها: با توجه به اینکه در پرسشنامه‌ها اطلاعات اصلی مربوط به بیمار ذکر گردیده ما بخوبی قادر شدیم که این اطلاعات را به طور منطقی به هم مربوط سازیم. یافته های مهم: ‮‭.1‬آمارها نشان می دهد که بر خلاف انتظار ما بیشترین تعداد بیماران کسانی هستند که میان پدر ومادر آنها نسبت فامیلی وجود ندارد. ‮‭.2‬ میدانیم که در تالاسمی ماژور ‮‭Hepatosplenomegaly‬ وجود دارد، در بیماران مورد مطالعه اندازه طحال همواره زودتر از کبد بزرگتر شده است. ‮‭.3‬ هیچ رابطه‌ای میان تغییر قیافه و تزریق دسفرال وجود ندارد. ‮‭.4‬ هیچ رابطه‌ای میان سن مادر در زمان حاملگی و پیدایش بیماری در بچه ها وجود ندارد. ‮‭.5‬ پراگندگی گروه خونی +‮‭B‬ در میان مبتلایان بیشتر از پراکندگی این گروه خونی در جمعیت نرمال است. ‮‭.6‬ میزان افزایش ‮‭HBF‬ سبب شدت بیماری نمیشود بلکه میزان کاهش ‮‭Hba‬ شدت بیماری را تعیین می کند. ‮‭.7‬ نسبت تالاسمی ماژور به اشکال غیر تالاسمی ماژور در استان هرمزگان تقریبا مساوی یک است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تالاسمی - همه‌گیری شناسی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
استقامتی, عبدالرضاUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
epidemiology
HEMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1530

Actions (login required)

View Item View Item