Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1478

[error in script] (1995) بررسی شیوع هیپوکسی و آنمی در بیماران با ضربه مغزی شدید در بدو ورود به بیمارستان شهید محمدی و اثرشان روی پیش آگهی بیمار. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
jerineshin_hashem, emami_mohamadamin.png

Download (196kB) | Preview

Abstract

بررسی مقالات متعدد نشانگر این است که هیپوکسی و آنمی با ایجاد ایسکمی و کاهش جریان خون مغز، وضعیت بیماران ضربه مغزی را بدتر کرده و عامل مهمی در پیش آگهی آنها میباشند. جهت بررسی آنمی و هیپوکسی در بیماران ضربه مغزی شدید، مطالعه‌ای به روش مقطعی ‮‭cross- sectional(‬) در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس بمدت ‮‭۶‬ ماه صورت گرفت. بدین منظور بیمارانی را که فقظ دچار ضربه مغزی شدید ‮‭۱۰‬ > = ‮‭Gcss‬، بودند انتخاب گردیدند. از بیماران در بدو ورود به بیمارستان، نمونه خون شریانی جهت آنالیز گازهای خونی ‮‭ABGA(‬) و اندازه‌گیری هموگلوبین ‮‭HB(‬) گرفته شد. علاوه بر این ثبت علائم حیاتی و سی.تی.اسکن مغز برای بررسی وضعیت مغزی آنها هم هنجام شد و در طول مدت بستری در بیمارستان بستری شدند. در این مطالعه ‮‭۶۰‬ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که ‮‭۸۰‬ بیماران را مرد و ‮‭۲۰‬ آنها را زنان تشکیل می‌دادند که بیشتر مردان در دهه سوم زندگی بودند (‮‭۳۹/۵‬) در حالیکه در گروه زنان بیشتر افراد در گروه سنی زیر ‮‭۱۰‬ سال تشکیل می‌دادند (‮‭۵۸/۳‬ ). شیوع کلی هیپوکسی ‮‭۶۶/۶‬ بود که ‮‭۴۳/۳۳‬ افراد هیپوکسی خفیف‮‭pao=60-80 mmHg(‬) و ‮‭۲۳/۳‬ افراد هیپوکسی شدید ‮‭pao2>60mmHg(‬) داشتند. خمچنین شیوع آنمی در بیماران مورد مطالعه در مردان ‮‭۳۵/۴۲‬ و در بین زنان ‮‭۱۶/۶۷‬ بود. شایعترین ضایعه در اسکن مغزی در بیماران از نوع صدمه منتشر اکسونی ‮‭DII(‬) بود که ‮‭۴۱/۶‬ موارد را شامل می‌شد. میزان مرتالیتی کلی ‮‭۳۶/۶‬ بود. در این مطالعه در بالایی از بیماران هیپوکسی داشتند که ارتباط قوی با سطح هوشیاری بیماران ‮‭GCSS(‬)داشت ‮‭p=0.000068(‬) از طرفی مرتالیتی نیز شدیدا" بشدت هیپوکسی وابسته بود ‮‭.)p=0.0008(‬ ضمنا" بعضی از ضایعات اولیه مغز با هیپوکسی شدیدتری همراه بود اما ارتباط آماری معنی‌داری بین دو نوع ضایعه و شدت هیپوکسی مشاهده نشد ‮‭.)p=0.068(‬ علاوه بر این مشاهده شد که دادن اکسیژن تنها به بیماران تاثیر چندانی در پیشگیری از هیپوکسی ندارد که این احتمالا" نشان دهنده نقش انسداد مجاری هوایی بیمار در ایجاد هیپوکسی علاوه بر ضایعه اولیه مغزی است. ما نتیجه گرفتیم که سطح هوشیاری و ضایعه اولیه مغز نقش مهمی در پیش آگهی بیماران دارند همچنین هیپوکسی که معمولا" بدنبال ضایعه اولیه ایجاد شده و آنرا تشدید میکند ارتباط قوی با پیش‌آگهی بعدی بیمار دارد. پیشنهاد میکنیم که بدنبال ضربه مغزی شدید تا وقتیکه بیمار به یک مرکز مجهز میرسد اقدامات اورژانس باید در جهتی باشد که اعمال حیاتی بیمار را حفظ نماید. مثلا" توجه به راههای هوایی بیمار و در صورت نیاز لوله‌گذاری تراشه و تهویه مناسب و دادن اکسیژن و ثبات گردش خون. تا از هیپوکسی و دیگر عواملی که سبب صدمه ثانویه مغزی می‌شوند پیشگیری‌کرد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کم خونی ضربه های مغز وجمجمه
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رفیع‌السادات, سیدحسینUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
HEMATOLOGY
surgical nursing
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1478

Actions (login required)

View Item View Item