Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1456

[error in script] (2011) بررسی خصوصیات جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس و مقایسه آن در دو جنس طی سال های ‮‭1385‬ الی ‮‭1390‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1214.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (312kB)

Abstract

مسمومیت یکی از عمده ترین مشکلات بهداشت عمومی است و هنوز یکی از شایعترین علل بستری و درمان در بخش های اورژانس به حساب می آید. مسمومیت در کودکان نیز یکی از مهمترین نگرانی های جوامع می باشد که بروز آن در کودکان در اکثر موارد اتفاقی بوده و می تواند سب بروز عوارض گوارشی، عصبی، پوستی و تنفسی شود. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی گذشته نگر تمامی پرونده های بیماران بستری شده با تشخیص مسمومیت از ابتدای سال ‮‭1385‬ تا انتهای سال ‮‭1390‬ مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با توجه به چک لیست طراحی شده، استخراج و چک لیست ها که هریک بر اساس کد مخصوص به خود مشخص شده بودند، با توجه به اطلاعات تکمیل گردیدند. در نهایت داده های استخراج شده، در نرم افزار ‮‭SPSS 22‬ ثبت شده و با استفاده از این نرم افزار و همچنین تست های آماری توصیفی) میانگین، انحراف معیار و فراوانی (و همچنین تستهای آماری تحلیلی چون کای اسکوئر و ‮‭test‬ ‮‭T‬ مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج: از مجموع کودکان بستری شده، ‮‭272‬ مورد دختر ( ‮‭6/44‬) و ‮‭338‬ مورد پسر ( ‮‭4/55‬) با میانگین سنی‮‭05/30‬ ـ+ ‮‭7/37‬ماه بودند .نحوه ایجاد مسمومیت در ‮‭517‬ مورد ( ‮‭6/85‬) تصادفی بوده و ‮‭2/95‬ بیماران ‮‭577(‬) مورد هیچگونه سابقه ای از مسمومیت در گذشته نداشتند ‮‭.8/84‬ آنان ‮‭518(‬) بیمار قبل از مراجعه به بیمارستان هیچگونه مراجعه سرپایی به پزشک نداشته و یا مراقبتی دریافت نکرده بودند و فاصله زمانی بین ایجاد مسمومیت و انتقال بیمار به بیمارستان به طور میانگین‮‭76/4‬ ـ+ ‮‭36/4‬ساعت بود. شایعترین علامت بالینی در بیماران مراجعه کننده کاهش سطح هوشیاری ( ‮‭1/57‬) بوده و متوسط تعداد روزهای بستری‮‭32/1‬ ـ+ ‮‭09/2‬روز بود که ‮‭7‬ مورد ( ‮‭1/1‬) منجر به فوت گردید .شایعترین عامل مسمومیت داروها ( ‮‭1/54‬) بوده و بیشترین شیوع فصلی مربوط به فصل پاییز با ‮‭7/29‬ بود. به استثنای میزان بروز مسمومیت در فصول مختلف که اختلاف بین دو جنس معنادار بود، در سایر پارامترها اختلاف معناداری بین دو جنس مشاهده نگردید. بحث و نتیجه گیری: مسمومیت یکی از علل شایع مراجعه و بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس بوده و با توجه درصد بالای موارد تصادفی، لزوم آگاهی بیشتر والدین جهت پیشگیری از آن بیش از پیش احساس می شود. واژگان کلیدی: مسمومیت، کودکان

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با مسمومیت
Supervisor:
Supervisor NameEmail
یزدانی, دکتررضاUNSPECIFIED
ناظمی, عبدالمجیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1456

Actions (login required)

View Item View Item