Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1412

[error in script] (2017) مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بر حسب سوء مصرف مواد و بدون آن در بیماران بستری شده در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Fijani.jpg

Download (267kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Dr fijani.pdf

Download (537kB) | Preview

Abstract

مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بر حسب سوء مصرف مواد و بدون آن در بیماران بستری شده در بیمارستان ابن سینا شهر بندرعباس مقدمه: عود اختلال دوقطبی شایع و عود های مکرر می تواند منجر به ناتوانی بیمار،تحمیل هزینه و افت کارایی شود. همزمانی سومصرف مواد در این بیماران از جمله مشکلات درمان و علل عود به حساب می آید. مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بر حسب سوء مصرف مواد و بدون آن در بیماران بستری شده در بیمارستان ابن سینا شهر بندرعباس انجام شده است. روش کار:در یک مطالعه مقایسه ای مقطعی گذشته نگر تعداد 276 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی(138 بیمار با سوء مصرف مواد و 138 بیمار بدون سوء مصرف)وارد مطالعه شدند. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در بین بیماران با سوءمصرف مواد 68/1% بیماران عود داشتند و در گروه بدون مصرف 60/1% عود داشتند. در بیمارانی که عود داشتند افراد با سوء مصرف مواد به طور میانگین 4/89 بار بستری و بیماران بدون سوءمصرف 4/65 بار سابقه بستری داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد در بیماران با سوء مصرف مواد احتمال داشتن عود بیشتر از بیماران بدون سوء مصرف مواد می باشد که اگرچه از نظر آماری معنادار نبود ولی از نظر بالینی می تواند برای ما حائز اهمیت باشد و طرح ریزی مناسب جهت کاهش سوء مصرف مواد می تواند در پیشگیری از عود اختلال دوقطبی موثر باشد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اختلال دوقطبی،سوء مصرف مواد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1412

Actions (login required)

View Item View Item