Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1344

[error in script] (2016) مقایسه عمل جراحی واریکوسلکتومی ساب اینگوینال استاندارد با جراحی ساب اینگوینال میکروسکوپیک با انسزیون کوچک (زیر ۱m). پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Azadi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (364kB)

Abstract

مقدمه: واریکوسل شایع ترین علت ناباروری قابل درمان با جراحی در مردان می باشد که در برخی از مطالعات جمعیت مردان نابارور دارای واریکوسل را ۱۹ تا ۴۱ درصد گزارش کرده اند. عمل جراحی (واریکوسلکتومی) رایج ترین درمان واریکوسل است. واریکوسلکتومی میکروسکوپی در حال حاضر یکی از بهترین روشهای مورد استفاده است. از مزایای این روش استفاده از یک بیهوشی عمومی سبک یا حتی بی حسی موضعی و کاهش عوارض احتمالی بعد از جراحی می باشد. در مطالعه حاضر از روش دیگری با عنوان واریکوسلکتومی میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری با طول خط برش در حدود ۱ سانتی متر نیز استفاده شد. هدف از این مطالعه مقایسه روش واریکوسلکتومی میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری با روش واریکوسلکتومی میکروسکوپی رایج برای بررسی عوارض و مزایای احتمالی مانند عود مجدد واریکوسل، عوارض احتمالی، طول دوران بهبودی است.روش کار: تعداد ۱۰۰ بیمار مبتلا به واریکوسل با دارا بودن شرایط ورود به مطالعه از ابتدای بهمن1394 تا بهمن 1395 در طول ۱۲ ماه از بین بیماران مبتلا به واریکوسل مراجعه کننده به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب و وارد مطالعه و بررسی شدند. به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفری برای درمان جراحی واریکوسلکتومی میکروسکوپی ساب اینگوینال و واریکوسلکتومی میکروسکوپی ساب اینگوینال با انسزیون کوچک (زیر یک سانتی متر) تقسیم شدند. همه بیماران تحت یک ارزیابی جامع در یک هفته بعد از عمل برای بررسی زخم، در ماههای اول و سوم بعد از عمل، و نهایتا سه ماه پس از آخرین معاینه، ارزیابی شدند از جمله مهمترین این ارزیابی ها، ارزیابی منی (semen) قبل از عمل جراحی و در ماههای اول و سوم بعد از عمل انجام شد. کلیه اطلاعات در زمان عمل شامل مدت زمان جراحی، طول مدت بستری و عوارض و مشکلات احتمالی پس از عمل جراحی مانند عود واریکوسل، هماتوم، هیدروسل ثانویه و عفونت محل زخم و مدت زمان سپری شده برای بازگشت به فعالیت های عادی، مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شدند. نهایتا مقایسه بین دو گروه مورد مطالعه با استفاده از پارامترهای قبل از عمل و بعد از عمل با استفاده از آزمون های مناسب آماری انجام گردید. یافته ها: همه بیماران در دو گروه بدون حتی یک روز بستری (روز بعد از عمل جراحی) ترخیص شده بودند. شاخصه های ميانگين مدت زمان جراحی و بازگشت به امور روزمره پس جراحی در گروه واریکوسلکتومی میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری در مقایسه با روش واریکوسلکتومی میکروسکوپی رایج به میزان معناداری عملکرد بهتری را نشان داد (۰۵/۰> p). شیوع عارضه هماتوم به ترتیب در ۲ و ۸ درصد از بیماران گروه واریکوسلکتومی میکروسکوپی و واریکوسلکتومی میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری مشاهده شد که با توجه آزمون مربع کای پ(۰/۰۰۰=P). عارضه درد بر اساس مقیاس دیداری درد (VAS) سنجیده شد. نتایج نشان داد میزان درد پس از جراحی با روش جراحی به کار رفته یک ارتباط معنادار قوی را نشان می دهد (۰/۰۰۰=P). با توجه آزمون مربع کای پیرسون ارتباط میان حرکت اسپرم و روش جراحی و همچنین تعداد اسپرم و روش جراحی یک ارتباط معنادار متوسطی را نشان می دهد (۰/۰۱۹=P) (P=۰/۰۰۸)یجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر می توان بیان کرد که بیماران تحت عمل واریکوسلکتومی ساب اینگوینال میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری در مقایسه با بیماران تحت عمل جراحی واریکوسلکتومی ساب اینگوینال میکروسکوپی از لحاظ شاخصه های مدت زمان جراحی، مدت زمان بازگشت به امور روزمره پس از جراحی، میزان درد پس از جراحی و بهبود شاخصه های باروری عملکرد بهتری را دارا می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ناباروری - واریکوسل - آنالیز سیمن – واریکوسلکتومی میکروP=). نتسکوپی- واریکوسلکتومی میکروسکوپی با انسزیون مینیاتوری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناتمی, محمدUNSPECIFIED
Subjects: general surgery
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1344

Actions (login required)

View Item View Item