Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1331

[error in script] (2012) رزیابی سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در کودکان مبتلا به عفونتهای تنفسی تحتانی (پنومونی یا برونشیولیت) بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬ و مقایسه آن با کودکان طبیعی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
taherahmadi.jpg

Download (308kB) | Preview

Abstract

مینه و هدف: عفونت های حاد تنفسی از‮‭Acute lower Respiratory Infection()ALRI(‬) عفونت های شایع کودکی می‌باشد، مطالعات اپیدمیولوژیک اخیر از ارتباط بین کمبود ویتامین ‮‭D‬ و افزایش بروز عفونت هی تنفسی حکایت دارد، هدف از این مطالعه ارزیابی سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در کودکان مبتلا ‮‭ALRI‬ به بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال و مقایسه ‮‭1391-1390‬ آن با کودکان طبیعی می‌باشد. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی - تحلیلی می‌باشد که جامعه هدف آن کودکان ‮‭6‬ ماه تا ‮‭5‬ ساله ‮‭60(‬) ماه مبتلا به عفونت های تنفسی تحتانی (پنومونی یا برونشیولیت) بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس (گروه مورد) در سال ‮‭1390-1391‬ و کودکان مراجعه کننده جهت چک آپ ماهیانه ( گروه شاهد) می‌باشد. ‮‭1.5‬ سی سی از خون جهت انجام آزمایش تعیین سطح ویتامین ‮‭D3‬ در یک آزمایشگاه (آزمایشگاه حکمیان) فراهم شد. معیارهای ورود بیماران بستری با عفونت های تنفسی با سن بین ‮‭6‬ ماه تا ‮‭5‬ سال که فاقد بیماری تاثیر گذار بر سطح ویتامی ‮‭D‬ سرم باشد و دارای علایم بالینی پنومونی و برونشیولیت باشد و معیار خروج نیز شامل عدم همکاری والدین یا عدم تمایل به شرکت در مطالعه پس از ارائه توضیحات و وجود بیماری‌های تاثیر گذار بر سطح ویتامین ‮‭D‬ سرم میباشد. اطلاعات بالینی (سن، حنس، تشخیص). از روی پرونده جمع آوری و وارد پرسشنامه شد و سپس وارد نرم افزار آماری ‮‭SPSS 16‬ گردید. در آنالیز داده ها از تستهای ‮‭Chi-Square test-t‬ استفاده شد. نتایج: تعداد کل شرکت کنن ‮‭205‬ نفر بوده که ‮‭105‬ نفر در گروه مورد بودند و ‮‭108‬ نفر ‮‭52.4(‬درصد) را پسر و ‮‭96‬ نفر ‮‭47.6(‬درصد) را دختر تشکیل می‌دادند، میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه ‮‭34.25-+303‬ بر حسب ماه بود، میانگین سطح ویتامین ‮‭D‬ در گروه مورد ‮‭23.28-+10.13‬ بود در حالی که در گروه شاهد این میزان ‮‭19.55-+12.71‬ بود که در بین این دو گروه از این نظر رابطه معناداری مشاهده شد ‮‭.)P=0.041(‬ به گونه‌ای که افرادی که سطح ویتامین ‮‭D‬ بیشتری را داشتند شانس ابتلای آنان به ‮‭ALRTI‬ نیز بیشتر بود.بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد که نتیجه ی به دست آمده با وجود آن که دور از انتظار بود ولی گویای آن است که سطح ویتامین ‮‭D‬ به عنوان یک فاکتور موثر در سلامتی کودکان در بین کودکان شهر بندرعباس پایین می‌باشد و نیازمند توجه بیشتر به این مورد است

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پنومونی، برونشیولیت، ویتامین ‮‭D‬، کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
صفدریان, فاطمهUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
internal medicine
infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1331

Actions (login required)

View Item View Item