Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1208

[error in script] (2016) بررسی اثر ارسال پیامک به بیماران مبتلا به بیش فعالی در مداومت آنان در درمان آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1203.jpg

Download (280kB) | Preview

Abstract

شیوع ‮‭ADHD‬ در کودکان، بر اساس کرایتریای تشخیصی و جمعیت مورد مطالعه تفاوت می کند و از ‮‭2‬ تا ‮‭18‬ درصد متغیر است. مراجعه نکردن جهت پیگیری درمان یکی از معضلات اساسی کارکنان سیستم های بهداشتی است و می تواند به اختلال در درمان بیماران منجر شود. مهم ترین دلایل عدم مراجعه بیماران فراموش کردن، داشتن مشغله کاری، مراقبت از فرزندان، مشکلات رفت و آمد و هزینه مراجعه است. هدف کلی این مطالعه، بررسی اثر ارسال پیامک به بیماران مبتلا به ‮‭ADHD‬ در مداومت آنان در درمان این بیماری می باشد. روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد که در آن تعداد ‮‭400‬ نفر از کودکان که بر اساس معیار های ‮‭IV- DSM‬ مبتلا به اختلال بیش فعالی شناخته شده بودند، وارد مطالعه شدند. این کودکان به صورت تصادفی در دو گروه ‮‭200‬ نفری قرار گرفتند ‮‭.200‬ نفر در گروه عدم ارسال پیامک و ‮‭200‬ نفر هم در گروه ‮‭12‬ پیامک قرار گرفتند. در این مطالعه میزان تحصیلات پدر و مادر کودکان بیش فعال نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بیماران تا مدت سه ماه پیگیری شدند و سپس بر اساس دفعات مراجعه ی به هنگام بیماران و مصرف منظم دارو در میان دو گروه مقایسه انجام شد. اطلاعات وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ شده و داده های کمی از طریق تی تست و داده های کیفی از طریق کا اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین سن کودکان در گروه ‮‭۱۲‬ پیامک ‮‭۴-۰۱‬-+‮‭۸-۴‬سال بود که حداقل سن ‮‭۳‬ سال و حداکثر سن ‮‭۱۶‬ سال بود و میانگین سن کودکان در گروه عدم ارسال پیامک ‮‭۲۷۱‬-+ ‮‭۸-۲۵‬ سال بود که حداقل سن ‮‭۴‬ سال و حاکثر سن ‮‭۱۷‬ سال بود در مقایسه سطح تحصیلات پدران و ماداران کودکان بیش فعال بین دو گروه عدم ارسال پیامک و گروه ‮‭۱۲‬ پیامک ارتباط معناداری وجود نداشت ‮‭P-value = 0.65(‬) در گروه عدم ارسال پیامک بیشترین فراوانی مربوط به کسانی بود که دارو مصرف نکرئند (‮‭۱۲۶‬ نفر) ولی در گروه ‮‭۱۲‬ پیامک بیشترین فراوانی مربوط به کسانی بود که دارو را بصورت نامنظم مصرف می کردند (‮‭۹۱‬ نفر) در مقایسه نحوه مصرف دارو بین دو گروه عدم ارسال پیامک و گروه ‮‭۱۲‬ پیامک ارتباط معناداری مشاهده شد ‮‭p-value=0.00(‬) نتیجه گیری: بیمارانی که در گروه ‮‭۱۲‬ پیامک بودند میزان مراجعه و پایبندی به داروی مصرفی بیشتری نسبت به گروه عدم ارسال پیامک داشتند. لذا استفاده از پیامک جهت یاداوری باعث افزایش میزان مراجعه و افزایش میزان پایبندی به داروی مصرفی در نزد بیماران ‮‭ADHD‬ می شود. واژگان: ارسال پیامک، بیش فعالی، تحصیلات، مداومت

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیش فعالی ‮‭ADHD‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گل میرزایی, جوادUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1208

Actions (login required)

View Item View Item