Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1177

[error in script] (2000) بررسی علل مراجعه مادران شیرده به کمیسیون شیر بندرعباس و علل قطع زودرس شیر مادر. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
moshfegh majid.png
Restricted to Repository staff only

Download (185kB)

Abstract

در این مطالعه سعی شده عوامل موثر در تداوم شیردهی مورد بحث و تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرند.این تحقیق بر روی ‮‭۱۶۵‬ مادر و ‮‭۱۷۵‬ شیرخوار (‮‭۱۰‬ مورد دوقلویی) که به کمیسیون شیر بندرعباس در نیمه دوم سال ‮‭۱۳۷۸‬ مراجعه نموده بودند، صورت گرفته است.معیارهای رشد فیزیکی بدو تولد شیرخواران با استاندارد بین‌المللی‮‭NCHS‬مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که میانگین معیارهای رشدی (وزن، قد، دور سر) بدو تولد شیرخواران پسر و دختر با استاندارد‮‭NCHS‬تفاوت چندانی ندارد ولی در‮‭5th‬پرسنتایل از آن کمتر و در‮‭95th‬پرسنتایل از آن بیشتر می‌باشد. بنابراین با توجه به این اختلاف توصیه میشود با مطالعه و بررسی بیشتر معیار نرمال برای این منطقه در نظر گرفته شود. فاکتورهای مختلف از قبیل سن مادر، تحصیلات مادر،‮‭BMI‬مادر، تعداد بارداری و شغل مادر، تعداد قل شیرخوار در تداوم شیردهی، قطع زودرس شیردهی، تغذیه انحصاری با شیر مادر و باورهای نادرست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از ‮‭۱۶۵‬ مادر مراجعه کننده به کمیسیون شیر ‮‭۳۵/۱‬ آنها دارای باور نادرست بودند که ‮‭۶۵/۵‬ از این باورهای نادرست را باور نادرست کمبود شیر مادر شامل میشد. فاکتور موثر در این باورهای نادرست طبق مطالعه حاضر میزان تحصیلات مادران می‌باشد. میزان باور نادرست بین گروه‌های تحصیلی پایین‌تر از دیپلم با هم اختلاف معنی‌داری را نشان نداد و نیز میزان باورهای نادرستتر در مادران با گروه‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن با یکدیگر اختلاف معنی‌داری ندارند، ولی بین مادران با تحصیلات پایین‌تر از دیپلم و مادران دیپلمه و بالاتر از دیپلم از این لحاظ اختلاف معنی‌داری مشاهده شد بطوریکه میزان باور نادرست در مادران با تحصیلات پایین‌تر از دیپلم بیشتر میباشد.همچنین تحصیلات مادر فاکتور موثری در تداوم شیردهی میباشد.تداوم شیردهی در مادران با تحصیلات راهنمایی و بالاتر بیشتر از مادران با تحصیلات ابتدایی و بیسواد میباشد و از این لحاظ بین آنها اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. از لحاظ شغل مادران فقط بین مادران خانه‌دار و کارمند از حیث تداوم شیردهی اختلاف معنی‌داری دیده شد بطوریکه تداوم شیردهی در مادران خانه‌دار کمتر می‌باشد (‮‭۷۶/۸‬ از مادران خانه‌دار تحصیلات پایین‌ترازدیپلم داشتند و ‮‭۹۲/۵‬ از مادران کارمند تحصیلات دیپلم و بالاترازآن داشتند).با توجه به یافته‌های فوق می‌توان اینطورنتیجه‌گیری کرد که میزان آگاهی مادران ازشیرمادر و مزایای آن فاکتور موثری در تداوم شیردهی می‌باشد بنابراین می‌توان با بالا بردن این آگاهی ازطرق مختلف گامهای موثری را در تغذیه شیرخواربا شیرمادر و در نتیجه آن ارتقاسطح سلامت مادر، شیرخوار و در نهایت اجتماع برداشت .

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: شیر مادر تغذیه شیرخوار بندرعباس : تغذیه‌باشیرمادر
Supervisor:
Supervisor NameEmail
احمدی, مهشیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1177

Actions (login required)

View Item View Item