Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1160

[error in script] (2000) بررسی میزان مقاومت دارویی در بیماران دچار عفونت ادراری اکتسابی از جامعه و بیمارستانی مراجعه کننده به آزمایشگاههای امام رضا(ع)، دکتر شریعتی و مهر در شهرستان بندرعباس از تیر ماه ‮‭۱۳۷۸‬ لغایت اسفند ماه ‮‭۱۳۷۸‬(به مدت ‮‭۹‬ ماه). پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
seyedyosefi,haghpanah.jpg

Download (282kB) | Preview

Abstract

عفونت دستگاه اداری ‮‭UTI(‬) یک ترم کلی است که شامل کلونیزه شدن علامتدار یا بدون میکروب پاتوژن می‌گردد.این عفونت به دو دسته عفونت قسمت تحتانی ‮‭) Lower UTI(‬ و عفونت قسمت فوقانی ‮‭) Upper UTI(‬ تقسیم می‌شود. راه گسترش و هجوم باکتری به دستگاه اداری معمولا بصورت صعودی ‮‭Ascending Route(‬) می‌باشد و شایعترین سوش تولید کننده این بیماری، ‮‭E.coli‬ است . در جنس مونث شایعتر از جنس مذکر است، به غیر از سه ماهه اول زندگی که پسرها بیشتر دیده می‌شود. در بیماران بستری در بیمارستان نیز این عفونت شایعترین عفونت بیمارستانی محسوب می‌گردد که از ریسک فاکتورهای مهم آن می‌توان به کاتتر ادراری اشاره نمود، خصوصا اگر برای مدت طولانی استفاده شود. با توجه به اهمیت این عفونت ، درمان آن بسیار ضروری می‌باشد. در این تحقیق که از آنتی‌بیوگرام‌های متفاوت بر اساس آنتی‌بیوتیکهای موجود استفاده شده است، سوشهای، مقاومت سوشهای مختلف باکتری را به این آنتی‌بیوتیکهای سنجده و آن را دو دسته عفونت اداری اکتسابی از جامعه و بیمارستانی با هم مقایسه نموده‌ایم. هدف کلی این تحقیق، بررسی میزان مقاومت داروئی در عفونت ادراری اکتسابی از جامعه و بیمارستانی در آزمایشگاهی امام‌رضا(ع)، شهید محمدی، دکتر شریعتی و مهر از تیرماه ‮‭۷۸‬ لغایت اسفند ‮‭۷۸‬ بوده است. این مطالعه، مقطعی یا ‮‭Cross- sectional‬ بوده و بصورت آینده‌نگر انجام شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار ‮‭Epi info - 6‬ و تست آماری ‮‭Mantei - Haenszel‬ و ‮‭chi - square‬ استفاده شده است. نتیجه بدست آمده از این مطالعه به این مطالعه به این قرار می‌باشد: الف - عفونت اداری در گروه سنی ‮‭۲۱-۳۰‬ سال شایعتر است. ب - نسبت ابتلای افراد مونث به مذکر حدودا ‮‭۴‬ به ‮‭۱‬ می‌باشد. ج - در عفونت اداری اکتسابی از جامعه ‮‭Staph coa, E.coli‬ و ‮‭Klebsiella‬ از بقیه مهمترند و در عفونت اداری بیمارستانی سه میکروارگانیسم شایعتر عبارتند از : د - به طور کلی فراوانی نسبی باکتریها در عفونت اداری به این ترتیب است: ‮‭۱‬- ‮‭E.coli‬ ‮‭۲‬- ‮‭Staph con‬ ‮‭۳‬- ‮‭Klebsiella‬ ‮‭۴‬- ‮‭Pseudomonas‬ ‮‭۵‬- ‮‭Proteus‬ ‮‭۶‬- ‮‭Entrobacter‬ ‮‭۷‬- ‮‭Staph con‬ ‮‭۸‬- ‮‭StrepY-hemolytic‬ ه‍ - میزان مقاومت نسبت به برخی نسبت به برخی آنتی‌بیوتیکها کمتر از ‮‭۲۵‬ بوده است و میتوان از آنها با درصد اطمینان بالا استفاده کرد. این آنتی‌بیوتیکها به ترتیب تاثیر گذاری عبارتند از: سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، جنتامایسین، سفالوسپورین نسل سوم، نالیدیسیک اسید و نیتروفورانتوئین. و - میزان مقاومت داروئی نسبت به اکثرآنتی‌بیوتیکها در عفونت اداری بیمارستانی بیشتر از نوع اکتسابی از جامعه است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: : مقاومت دارویی : عفونتهای مجاری ادراری : بیمارستان امام رضا(ع) : بیمارستان شهید محمدی : بیمارستان شریعتی : بیمارستان مهر : بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
UROLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Urology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1160

Actions (login required)

View Item View Item